Pravý důvod omezení dopravy před Hlavním nádražím

Náměstek primátora Martin Ander (Zelení) se už v červenci 2017 těšil, že alespoň některá pole zábradlí zmizí. Informoval na své facebookové stránce, že už je to v podstatě jisté. Pan náměstek ale evidentně nemá moc dobré informace. Dopravní podnik nás informoval, že zábradlí bude osazeno tak, jako bylo vždy, a žádné informace o prověřování rozsahu osazení zábradlí nemá. Je to pochopitelné, rozsah zábradlí nelze snížit.

Před časem vzbudily pozornost změny v organizaci silniční dopravy před Hlavním nádražím. Náměstek pro dopravu Matěj Hollan (Žít Brno) změny odůvodnil slovy „jen si tam zkracují cestu“, přičemž měl na mysli brněnské řidiče. Změny budou od 1. ledna 2018 spočívat v zákazu odbočit vlevo z ulice Nádražní na Benešovu, zákazu odbočit vlevo z prodloužení ulice Křenová na ulici Benešovu a zákazu odbočit vlevo z Masarykovy ulice směrem k nádraží (více ke změnám v tiskové zprávě města).

Pravý důvod těchto změn je však úplně jiný, než je prezentován. Aktivisté a Zelení dlouhodobě kritizují zábradlí, která oddělují tramvajové zastávky před Hlavním nádraží od silnic a také ta, která oddělují jednotlivé tramvajové koleje. Existenci těchto zábradlí často napadají. Bylo marné jim vysvětlovat, že při tak velkém množství cestujících a pěších znamená odstranění zábradlí bezpečnostní riziko.

Od roku 2014 jsou aktivisté a Zelení, bohužel, součástí vedení města Brna. Dle očekávání proto využívají příležitosti a snaží se o odstranění nenáviděného zábradlí. Od ledna 2017 začali v tichosti prosazovat změny v dopravě před nádražím a pokoušeli se přitom i o odstranění zábradlí. Narazili však přesně na ty důvody, které jim byly namítány už mnohokrát v minulosti. Z důvodu bezpečnosti zábradlí nelze odstranit. Takové je dlouhodobé stanovisko státní správy, která je nezávislá na politicích.

Zelení pochopili, že jednou z příčin toho, proč je odstranění zábradlí nebezpečné, je velké množství cestujících kombinované s velkým počtem projíždějících aut. S počtem cestujících pohnou těžko, ale počet aut omezit mohou (alespoň si to myslí). Proto navrhují tři nové zákazy, o kterých píšeme v úvodu článku. Příští rok, až tyto zákazy budou zavedeny, se uvidí, zda se provoz automobilů před nádražím sníží a v jaké míře. Pak budou aktivisté, kteří v současné době řídí brněnskou dopravu, znovu naléhat na orgány státní správy, aby svolily alespoň k odstranění zábradlí mezi nástupními ostrůvky a silnicí okolo nich.

Jak vidno, zelení aktivisté jsou ochotni brněnským řidičům znepříjemňovat život, dokud nebude po jejich. Dokážou všem, že se zábradlím mají pravdu stůj, co stůj. Odstranění zábradlí kolem tramvajových zastávek je pravým důvodem, proč si zelení prosadili nové zákazy před Hlavním nádražím. Prosadili to mimo radu města Brna. Prostě k tomu přiměli pracovníky Magistrátu. Není vůbec jisté, zda nenáviděná zábradlí bude po těchto nových zákazech možné odstranit. Přesto jim to stojí za to…

Témata našich článků:,