K článku Mladé fronty Dnes ze dne 16. 9. 2015

Mladá fronta Dnes publikovala dne 16. 9. 2015 ve své brněnské příloze článek „Boj o nádraží začíná. Svede se však v Praze“. Článek reaguje na v té době nepublikovaný dopis cca 20 architektů požadujících přestavbu železničního uzlu Brno s nádražím ve stávající poloze, tj. požadujících nulovou variantu (neplést s variantou Petrov!). Přiloženy jsou dva snímky z článku. Na prvním snímku je rozhovor se mnou, který byl otištěn u článku. Na druhém snímku je pasáž z vlastního článku a současně další díl ze seriálu o tom, jak lžou zelení.

Hlavní signatář dopisu, pan architekt Sapák, zdůrazňuje svou nezávislost s tím, že on ani ostatní signatáři nejsou spojeni ani s Občanskou koalicí Nádraží v centru (OKNvC), která pořádá referendum. A jaká je skutečnost? (1.) Referendum nepořádá OKNvC, ale přípravný výbor pod vedením M. Patrika (Děti Země) a J. Patočky. (2.) M. Patrik byl v létě 2013 z OKNvC vyloučen. OKNvC tedy s pořádáním referenda o poloze nádraží nemá nic společného. Proč tedy pan architekt takto lže? Aby si udržel zdání nezávislosti. Byl to totiž on, kdo s organizátorem referenda úzce a celou dobu spolupracoval a dokonce je pan architekt Sapák autorem druhé otázky, o které se bude hlasovat. Tedy shrnuto: pan Sapák, který je nepochybně hlavní hybnou silou dopisu, na který článek reaguje, je závislý a přímo se podílel na pořádání referenda. Je k neuvěření, že mu při jeho věhlasu stojí za to takto a veřejně lhát.

Druhá významná skutečnost, kterou článek potvrzuje, je to, že skutečným úmyslem pořadatelů referenda, které nás zhruba za rok čeká, je prosazení nulové varianty, tj. pouhé opravy stávajícího nádraží. Tedy ani varianta s nádražím u řeky, ani varianta s nádražím pod Petrovem. Je to další důkaz, že referendum je namířeno proti oběma možným variantám přestavby uzlu, které umožní zapojení vysokorychlostních tratí. Je to další důkaz, že referendum je namířeno ostře proti zájmům města Brna. Důrazně jsem se paní redaktorky ptal, zda dopis skutečně hovoří nikoli o variantě Petrov, ale skutečně o nulové variantě. To mi potvrdila.

Jestliže tedy spolupracovník přípravného výboru referenda a skutečný autor druhé otázky (bude se hlasovat o dvou otázkách) veřejně prosazuje nulovou variantu, a současně má potřebu lhát o svém spojení s pořadateli referenda, je to více než zřejmé. Brno+ vždy tvrdilo a již vícekrát prokázalo, že v referendu nejde o rozhodnutí mezi variantou u řeky a pod Petrovem, ale že jde o podvratnou metodu, jak prosadit nulovou variantu. Takto se lhalo i občanům, kteří byli přesvědčováni, aby k petici za konání referenda připojili svůj podpis. Proto jsme vždy označovali toto referendum jako vylhané. Dnešní Mladá fronta Dnes přinesla další důkaz.

MFD 150916 01 uprMFD 150916 02 upr

Témata našich článků:,