Poučení z oprav hlavního nádraží

Současné brněnské hlavní nádraží se letos na 100 dnů téměř celé zavře, protože Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jej musí opravit. Dosud SŽDC prováděla pouze nejnutnější opravy, protože situace byla dlouho jasná. Že je třeba něco zásadního udělat s brněnským železničním uzlem se ví od 20. let minulého století. Počátkem 90. let proběhlo (již několikáté) důkladné porovnání 16 variant nového železničního uzlu a jedna byla vybrána. V roce 2002 vláda dala pokyn k realizaci této vybrané varianty, kterou dnes nazýváme Nádraží u řeky.

Vše již mohlo být hotovo. Jenže pak si z toho zelení udělali politické téma a začaly problémy. Čas běží a je jasné, že kvůli zeleným bude současné nádraží ještě nějakou dobu v provozu. Jeho stav se však stále rychleji zhoršuje. SŽDC proto musí postupně provádět zásadnější opravy. V roce 2013 to bylo za 60 mil. Kč, v roce 2016 za 90 mil. Kč a letos nás čekají opravy za 170 mil. Kč (doplnění: reálně jde o mnohem více – viz komentář p. M. Huška z ČD, a.s. pod tímto článkem). To už nejsou malé peníze. Vše vystihuje vyjádření brněnského oblastního ředitele SŽDC k letošním opravám: „Před patnácti ledy vláda rozhodla o modernizaci nádraží. Proto jsme dosud dělali jen nutné opravy. Stav nádraží se ale zhoršil a je potřeba provést větší údržbu.“

Dnes jsme v situaci, kdy od roku 2012 běží nové porovnávání variant, které si prosadili zelení. Nyní jsme ve fázi zpracovávání tzv. studie proveditelnosti. Na přelomu let 2017 a 2018 by konečně mělo Ministerstvo dopravy rozhodnout, která varianta bude realizována. Zda to bude varianta Řeka, tedy stejná varianta jako už několikrát, nebo varianta Petrov, to uvidíme (více k variantám nového železničního uzlu zde). Klíčová otázka pro každého však je, zda bude podporovat každé řešení, které stát na základě studie proveditelnosti vybere? Brno+ dlouhodobě říká: ano, takto se zachováme. A to přesto, že za výrazně lepší a pro Brno dlouhodobě mnohem prospěšnější variantu považujeme variantu Řeka. Jsou stejného postoje schopni zelení…? Musíme však dodat, že s napětím sledujeme sabotérské počínání zelených členů vedení města jednajících ruku v ruce se zelenými neziskovkami. Pokud jejich jednání způsobí zkreslení výsledku studie proveditelnosti, budeme nuceni náš postoj změnit.

S postupujícím časem stát je a bude nucen více a více investovat do současného nádraží, aby udržel jeho provozuschopnost. A čím více peněz bude takto nuceně investováno, tím menší bude vůle připravit a financovat nový brněnský železniční uzel, který tolik potřebujeme. Čas tedy bohužel hraje do karet zeleným, kteří, ač nemají odvahu to přiznat a navenek tvrdí, že podporují variantu Petrov, chtějí zachovat současné nádraží. To zní možná hezky, ale pro budoucnost našeho města by to byla katastrofa.

Zeleným tedy stačí zdržovat a zdržovat, žádat nové a nové studie a analýzy a házet klacky pod nohy. To zelení dobře vědí a podle toho jednají. My bychom však měli Brno před zelenými politiky a aktivisty bránit a nedovolit jim, aby takto zákeřně likvidovali budoucnost našeho města. Letošních 100 dnů oprav za 170 milionů Kč by nám proto mělo připomenout, že tento vývoj začíná být pro Brno nebezpečný a že jsou tu zájmy, kterým to vyhovuje.

Témata našich článků: