Potřebujeme rychlé řešení nového železničního uzlu

O studii proveditelnosti
Studie proveditelnosti je rozsáhlý dokument o 1350 stranách složitého textu a bezpočtu grafických příloh. Je zpracována kvalitně, důkladně a splňuje zadání. Studie proveditelnosti prokázala významné přínosy nového železničního uzlu pro Brno. Je nezbytné zvolit výhodnější variantu a pak široce táhnout za jeden provaz. To je strategický zájem našeho města a odpovědnost jeho politiků.
Blíží se jeden z nejzásadnějších momentů tohoto volebního období a Brna vůbec. Začátkem roku 2018 projednají zastupitelstva kraje a města svá stanoviska ke studii proveditelnosti nového železničního uzlu Brno. Buď zvolí variantu Řeka, nebo Petrov. Na stanoviska kraje a města naváže svým konečným rozhodnutím stát.

Brno potřebuje řešení, které je dosažitelné v co nejkratším čase. Proč? Jedná se v každé variantě o velmi nákladnou stavbu (40 až 50 mld. Kč). Stav veřejných rozpočtů, ze kterých bude financována, se v čase zhoršuje. V čase roste riziko, že kvůli jejich zadluženosti a provázanosti nebudou veřejné rozpočty schopny stavbu ufinancovat. Vedle toho je zde faktor ušlých příležitostí vázaných na realizaci nového železničního uzlu. S postupujícím časem počet ušlých příležitostí přirozeně stoupá.

Která varianta je dosažitelná v nejkratším čase? Je to varianta s nádražím u řeky Svratky, neboli varianta Řeka, ve studii proveditelnosti označovaná jako A. Proč tomu tak je? Protože varianta Řeka je v souladu s územním plánem města. Nevyvolává tedy potřebu časově velmi náročné změny územního plánu. Varianta Řeka je majetkoprávně a projektově připravena. Cesta k její realizaci je proto poměrně rychlá.

V otázce nového železničního uzlu pro Brno je třeba jednat. Máme poslední reálnou příležitost tento problém vyřešit. Víme, že zelená část vedení města a ekologističtí aktivisté dělají a budou dělat vše pro to, aby Brno o tuto příležitost přišlo. Znovu se jim postavíme. Dokázali jsme zelenou chobotnici porazit v loňském referendu o nádraží. Dokážeme to i nyní. Jsme tým zkušených a pracovitých lidí. Jsme Brno+ a jdeme do toho!

P.S.: hledisko časové dosažitelnosti řešení je velmi podstatné. Není samozřejmě jediné. O těch dalších v dalších našich článcích…

Naše speciální stránky k přestavbě železničního uzlu
Vše o železničním uzlu Brno se dozvíte na našich speciálních stránkách www.nadraziprobrno.cz
Témata našich článků: