Podvodné financování kampaně Hnutí DUHA k referendu

Spolek Brno+ 1. 7. 2016 informoval, že náměstek primátora Martin Ander z rozpočtu města skrytě financuje Hnutí DUHA[1] fiktivním zaměstnáváním dvou aktivistů – Václava Pecla a Hany Sedalové[2].

Nyní nově přinášíme smlouvy s oběma aktivisty a především pracovní výkazy (smlouva a pracovní výkaz Václava Pecla je ke stažení zde a smlouva a pracovní výkaz Hany Sedalové je ke stažení zde), kterými dokládali oprávněnost vyplacení peněz. Podle zjištění spolku Brno+ Václav Pecl a Hana Sedalová prakticky žádnou práci neodváděli a do výkazů napsali fiktivní práce. Tím si dohromady přišli na částku přes 140 tis. Kč.

„Náměstek Ander pokoutně zajistil odklon veřejných peněz do kapes aktivistů, kteří v triku Hnutí DUHA organizují kampaň za referendum o železničním uzlu,“ komentuje situaci Robert Kotzian, předseda Brno+.

Většinu položek pracovních výkazů tvoří formulace, ze kterých záměrně nelze poznat, v čem práce aktivistů Hnutí DUHA spočívala. Pokud to lze alespoň zčásti poznat, je to buď v rozporu s pracovní smlouvou, nebo jde o nesmyslně vysoké počty vykazovaných hodin. Jakoby „náhodou“ každý měsíc aktivisté vyčerpali zcela nebo téměř celý stanovený limit 60 hodin. Podívejme se na některé příklady:

 • Václav Pecl:
  • „Vstupní informativní, organizační schůzky, seznámení s řádem“ – absurdně vysoká čerpání hodin za zbytečnou činnost nesouvisející s předmětem práce, vykazování hodin na získání znalostí, které měl V. Pecl mít předem;
  • „Drop Box“ – jedná se o známé komerční cloudové úložiště, které nevyžaduje žádnou správu a vůči uživateli se chová jako běžný harddisk;
  • „Monitoring tisku“, „Komunikace s médii“ – nesouvisí se sjednanými pracemi;
  • „Monitoring, kancelář“, „Administrace témat“, „Kancelář“, „Kancelář MMB“, „MMB administrace“ – z názvů položek není zřejmé, v čem daná práce měla spočívat;
  • spíše pro dokreslení lze uvést, že V. Pecl vykázal v červnu 2016 2 hodiny práce na zpracování „Pozvánky BOD“, přitom o dalším, zářijovém zasedání Brněnské ozvučné desky se v té době nevědělo více, než datum konání;
 • Hana Sedalová:
  • Sedalová hned zpočátku spotřebovala 10 hodin práce za 2.000,- Kč na „Úvodní organizační záležitosti“, aniž by bylo zřejmé, v čem tato činnost měla spočívat, resp. čím měla být pro město potřebná;
  • Sedalová vykázala v prosinci 2015 celkem 20 hodin práce za 4.000,- Kč (!) za to, že se seznamovala s předchozími zasedáními Brněnské ozvučné desky;
  • „Drop Box“ – jedná se o známé komerční cloudové úložiště, které nevyžaduje žádnou správu a vůči uživateli se chová jako běžný harddisk;
  • „Komunikace s médii“ – nesouvisí se sjednanými pracemi;
  • „Seznámení se s MOD“, „Hvězdárna“, „MMB kancelář“, „Porada“, „MMB“, „Monitoring“, „Administrace“ – z názvů položek není zřejmé, v čem daná práce měla spočívat;
  • „Hvězdárna – BOD – obhlídka“ – H. Sedalová spotřebovala celé dvě hodiny na jakousi „obhlídku“ Hvězdárny před zasedáním BOD.

Oba aktivisté měli sjednánu stejnou náplň práce[3]. Práce obou aktivistů se měly týkat Pracovní skupiny pro tvorbu města (PSTM) a tzv. Brněnské ozvučné desky (BOD). PSTM přitom zasedá pouze jednou měsíčně[4] a s její organizací není spojena prakticky žádná práce, kterou navíc zajišťovali úředníci Magistrátu. Brněnská ozvučná deska (BOD) se v době trvání dohod s V. Peclem a H. Sedalovou konala pouze dvakrát[5]. Naprostou většinu práce spojenou s organizací BOD zajišťovali úředníci Magistrátu.

„Výkazy práce Václava Pecla a Hany Sedalové jsou záměrně nesrozumitelné, aby nebyla možná zpětná kontrola. Tím je přikrýváno, že ve skutečnosti tito aktivisté žádnou práci neodvedli. Vyplacené peníze podvodně využili pro Hnutí DUHA,“ komentuje nepřezkoumatelnost výkazů práce předseda Brno+ Robert Kotzian.

Za měsíce prosinec 2015 až červen 2016 inkasoval od města Brna Václav Pecl celkem 69.600,- Kč. Hana Sedalová inkasovala za stejné období celkem 71.000,- Kč. To je dohromady 140.600,- Kč.

Práce Václava Pecla a Hany Sedalové tvoří běžnou agendu vykonávanou úředníky Magistrátu v rámci jejich pracovní náplně. Některé úkony spojené s organizací PSTM nebo BOD mohou dokonce dělat pouze úředníci. Sjednané práce obou aktivistů město nepotřebovalo.

Pod hlavičkou Hnutí DUHA vede kampaň přípravný výbor referenda o železničním uzlu Brno. Václav Pecl a Hana Sedalová se aktivně na této kampani podílejí. Není náhoda, že jde o aktivisty aktivně se podílející na kampani Hnutí DUHA k referendu o železničním uzlu Brno. Jde o podvodné financování této kampaně organizované náměstkem primátora Martinem Anderem.

„Aktivisté Hnutí DUHA napadají spolek Brno+, že řádným postupem obdržel v červnu 2016 podporu Jihomoravského kraje ve výši 197 tis. Kč. Titíž aktivisté se přitom nestyděli už od prosince 2015 z rozpočtu města Brna podvodně odklonit 141 tis. Kč,“ uzavírá Robert Kotzian, předseda Brno+ a dodává: „Stížnosti aktivistů Hnutí DUHA na přidělení krajské dotace našemu spolku jsou ve světle uvedených skutečností nejen absurdní, ale i pokrytecké.“

 

[1] Martin Ander byl přitom do roku 2006 ředitelem Hnutí DUHA (http://www.ander.cz/kdo-jsem/).

[2] Dne 30. 11. 2015 uzavřel Úsek rozvoje města Magistrátu dvě dohody o provedení práce s Václavem Peclem a Hanou Sedalovou. Oba jsou aktivisté, kteří se podílejí na aktivitách Hnutí DUHA.

[3] Náplní práce Václava Pecla i Hany Sedalové bylo „Věcné a organizační zajištění jednání Pracovní skupiny pro tvorbu města včetně vedení a správy datového úložiště a věcné a organizační zajištění Brněnské ozvučné desky včetně správy webových stránek.“

[4] http://www.brno.cz/bod/pstm/

[5] http://www.brno.cz/bod