Ani naše činnost není zadarmo. Snažíme se pracovat maximálně efektivně, ale přesto se bez finančních prostředků neobejdeme. Proto si Vás dovolujeme požádat o drobný finanční dar. Pomůže nám jakákoli částka.

Dary přijímáme na transparentním účtu u Fio banky č. 2101462166/2010. Prosíme pozor, v platebním příkazu musí být uveden účel transakce, např. „Dar na činnost“!

Pokud byste byl(a) ochoten(a) nám darovat částku vyšší než 1000 Kč, je nezbytné nejprve uzavřít písemnou darovací smlouvu. Rádi se s Vámi v této věci osobně sejdeme, kontaktujte nás prosím na info@brnoplus.cz

Pro případ Vašeho zájmu si můžete darovací smlouvu pro fyzické osoby stáhnout pod tímto odkazem. Darovací smlouvu pro právnické osoby si můžete stáhnout pod tímto odkazem. Smlouvu prosím na vyznačených místech (červené tečky) vyplňte, podepište a zašlete nám ji k podpisu na naši adresu Brno+, POSTE RESTANTE, 630 00 Brno. Prosíme o avízo na info@brnoplus.cz. Smlouvu můžeme uzavřít také zjednodušeným způsobem, kdy smlouvu vyplníte, vytisknete, podepíšete, naskenujete a zašlete e-mailem včetně Vašeho telefonního čísla na info@brnoplus.cz. My Vám pak smlouvu zašleme e-mailem zpět podepsanou za naše hnutí.

Máte-li elektronické bankovnictví v mobilu, máme pro darování částek 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč nebo 1000 Kč k naskenování QR kódy:

100 Kč:
200 Kč:
500 Kč:
1000 Kč: