Otevřený dopis náměstku M. Anderovi

Spolek Brno+ dnes podal otevřený dopis náměstku primátora statutárního města Brna Martinu Anderovi (Strana zelených), který na svém webovém zápisníku napsal: „Úkol číslo dvě je nasnadě už léta: Brno si zaslouží moderní a plnohodnotné nádraží. Zatímco scifi varianta minulého vedení města chce odsunout strategický uzel bokem, Strana zelených vždy prosazovala nádraží v centru města. Proto zajistím vznik plnohodnotné studie této varianty, aby se mohli obyvatelé Brna sami rozhodnout v referendu nikoliv jen na základě pocitů a marketingových masáží, ale i po prostudování všech pro a proti.“

Znění našeho dopisu M. Anderovi:

Vážený pane náměstku,

dovolte, abych se na Vás obrátil ve věci Vašich postojů k investičnímu procesu rekonstrukce železničnímu uzlu Brno, který běží na úrovni Ministerstva dopravy ČR, resp. Správy železniční dopravní cesty, s.o. (dále jen „SŽDC“). Rád bych současně předeslal, že tento dopis považuji za otevřený. Pevně doufám, že to nebude k újmě naší komunikace.

Na webových stránkách www.zelenebrno.cz uvádíte v sekci Zápisník Martina Andera následující: „Úkol číslo dvě je nasnadě už léta: Brno si zaslouží moderní a plnohodnotné nádraží. Zatímco scifi varianta minulého vedení města chce odsunout strategický uzel bokem, Strana zelených vždy prosazovala nádraží v centru města. Proto zajistím vznik plnohodnotné studie této varianty, aby se mohli obyvatelé Brna sami rozhodnout v referendu nikoliv jen na základě pocitů a marketingových masáží, ale i po prostudování všech pro a proti.“

Z toho, že variantu přestavby ŽUB zde označujete jako „scifi variantu minulého vedení“, nabývám dojmu, že tuto variantu předem zavrhujete a to navzdory tomu, že bude jednou z posuzovaných variant ve studii proveditelnosti železničního uzlu Brno (dále jen „SP ŽUB“), jejíž zpracování připravuje SŽDC. Pokud ctíme nestrannost zpracování SP ŽUB, dovoluji si mít za to, že musíme připustit, že výsledkem celého hodnoticího procesu, jehož je SP ŽUB významnou součástí, může být jak varianta Petrov, tak i varianta Řeka. Dovoluji se Vás proto dotázat, zda jako náměstek primátora ctíte nestrannost zpracování SP ŽUB a zda budete akceptovat její výsledek, ať už bude jakýkoliv?

Dále uvádíte „Proto zajistím vznik plnohodnotné studie této varianty, aby se mohli obyvatelé Brna sami rozhodnout v referendu nikoliv jen na základě pocitů a marketingových masáží, ale i po prostudování všech pro a proti.“ Mám za to, že onou plnohodnotnou studií bude právě SP ŽUB ve spojení s již zpracovanou Studií dopracování variant železničního uzlu Brno. Dovoluji se proto dotázat, jakou další studii máte na mysli? Kdo by měl být jejím zadavatelem a kdo se bude podílet na formulaci jejího zadání?

Mám za to, že dosud existuje obecná důvěra v nestrannost srovnávacího procesu zajišťovaného SŽDC. Dovoluji si proto vyjádřit názor, že je vážné riziko, že další studie, kterou avizujete, bude znamenat spíše další zpochybnění celého procesu.

Vážený pane náměstku, není důvod zakrývat, že názorově, přinejmenším pokud jde o problematiku ŽUB, stojíme každý na zcela jiných pozicích. Přesto si dovoluji doufat ve Vaši upřímnou odpověď na tento dopis.

S pozdravem

Robert Kotzian

Témata našich článků: