Otevřenost kazatelů otevřenosti (…z městské části Brno-střed)

Městská část Brno-střed si nechala za 82.140,- Kč zpracovat audit nazvaný Mapa korupčních rizik. Smyslem auditu bylo zmapovat rizika korupčního jednání při zadávání veřejných zakázek na městské části Brno-střed. Zpracovatelem auditu, což je podstatné, je zelený spolek Oživení, který poučuje představitele samosprávy po celé republice o transparentnosti a korupci.

Když jsme v roce 2016 obdrželi od Jihomoravského kraje dotaci na kampaň proti vylhanému referendu o železničním uzlu Brno, spustil spolek Oživení mediální útok na náš spolek. Spolek Oživení nás kritizoval pro netransparentnost, ačkoli k tomu neměl žádný důvod.

Když jsme pak upozorňovali spolek Oživení na podvodné financování zelených aktivistů náměstkem primátora za Zelené Martinem Anderem, odbyli to s tím, že si tohle evidentně podvodné jednání zasluhuje „kritickou reflexi“ (viz obrázek). Jinak řečeno, když jde o zelené, je dovoleno vše.

Ale vraťme se k Mapě korupčních rizik. Stejné audity, tedy mapy korupčních rizik, zpracoval zelený spolek Oživení již pro jiné obce, např.:

Tyto mapy korupčních rizik jsou nepochybně velmi obdobné té, kterou Oživení zpracovalo pro městskou část Brno-střed, a je otázkou, zda je cena přes 80 tisíc Kč za tento dokument o cca 12 stranách přiměřená.

Brno+ požádalo městskou část Brno-střed o poskytnutí plného znění Mapy korupčních rizik zpracované spolkem Oživení. Z celého auditu jsme však obdrželi pouze jednu jedinou stránku. Zbývající stránky, tj. naprostá většina dokumentu a jeho nejpodstatnější části, městská část Brno-střed odmítla poskytnout. Podstatný je důvod odmítnutí: nesouhlas zhotovitele Mapy korupčních rizik, tj. spolku Oživení, který je paradoxně tím, kdo neustále bojuje za otevřenost veřejné správy a proti korupci.

Přitom ty stejné Mapy korupčních rizik pro jiné obce spolek Oživení sám, jak je výše uvedeno, publikuje nebo zpřístupňuje (popř. uděluje souhlas se zveřejněním či poskytnutím).

Je nepochybné, že důvodem nesouhlasu Oživení se zveřejněním Mapy korupčních rizik pro městskou část Brno-střed je právě to, že žadatelem byl spolek Brno+.

Formálním důvodem odepření souhlasu byl nedostatek autorských práv městské části k Mapě korupčních rizik. Ptáme se, jak je možné, že městská část si smluvně nezajistila dostatek autorských práv k tomu, aby mohla Mapu korupčních rizik zveřejnit? Proč městská část tají dokument, který má mapovat korupční rizika? Připomínáme, že Mapa korupčních rizik byla vytvořena za veřejné peníze.

V srpnu 2016 jsme zelený spolek kazatelů transparentnosti upozorňovali (když už napadali naše financování) na podvodné financování zelených aktivistů náměstek Anderem. Odbyli nás tím, že si to zaslouží "kritickou reflexi". Zkrátka, když jde o zelené, je dovoleno cokoli.

V srpnu 2016 jsme zelený spolek kazatelů transparentnosti upozorňovali (když už napadali naše financování) na podvodné financování zelených aktivistů náměstek Anderem. Odbyli nás tím, že si to zaslouží „kritickou reflexi“. Zkrátka, když jde o zelené, je dovoleno cokoli.

Ptáme se dále, jak je možné, že vedení městské části na jedné straně halasně prosazuje otevřenost a transparentnost a současně odpírá poskytovat klíčové dokumenty právě z oblasti boje proti korupci?

Důvod, že Oživení nedalo souhlas s poskytnutím Mapy korupčních rizik, jsou hloupé a dětinské výmluvy. Za prvé, městská část Brno-střed měla smluvně ošetřit možnost s Mapou korupčních rizik volně nakládat. Za druhé, spolek Oživení sám u jiných obcí Mapy korupčních rizik uveřejňuje, a to v plném znění. Postup vůči spolku Brno+ je proto šikanózní.

Postup městské části Brno-střed i spolku Oživení, jehož členové otevřeně sympatizují s hnutím Žít Brno, které vede radnici této městské části, vyvolává otázky. Proč nemá mít veřejnost možnost seznámit se s Mapou korupčních rizik na městské části? Proto, že by vyšlo najevo, že některá rizika jsou příliš vysoká? Nebo proto, že by vyšlo najevo, že cena za Mapu korupčních rizik byla nepřiměřená?

Vedle toho lze mít za to, že skutečným účelem této zakázky pro spolek Oživení je skryté dotování zelených aktivistů ze spolku Oživení. Radnice městské části Brno-střed je vedena zelenými politiky z hnutí Žít Brno. Spolek Oživení je součástí sofistikované sítě zelených organizací a jeho představitelé s hnutím Žít Brno otevřeně sympatizují. Náhoda? Kdepak…

Témata našich článků:,