Opět zády k městu

Psali jsme již několikrát, v jak katastrofální situaci je územní plánování ve městě a co to znamená (např. zde nebo zde). Psali jsme také, že náměstek primátora Martin Ander (Zelení), který nese za stav územního plánování odpovědnost, podporoval soudní zrušení tzv. aktualizace územního plánu. To byla velká změna územního plánu, která měla vyřešit problém vyčerpanosti územního plánu alespoň do doby vydání nového. V roce 2015 se město kvůli náměstku Anderovi odmítlo bránit u Nejvyššího správního soudu.

Pod náročných přípravách se Jihomoravskému kraji podařilo před rokem vydat tzv. zásady územního rozvoje. To je něco jako krajský územní plán, bez kterého, stručně řečeno, nelze postavit nic, co leží na území více než jedné obce. Tedy především dopravní stavby, které se procházejí územími mnoha obcí. Zmiňme například tolik očekávané dálniční spojení s Vídní. Zachování zásad územního rozvoje je v bytostném zájmu města Brna.

Zelená chobotnice (aktivisté, tzv. ekologické neziskovky, některé politické strany a firmy) už zařídila žalobu na zásady územního rozvoje. V roce 2012 se jí tehdejší zásady podařilo soudně zrušit. Tentokrát, doufejme, úspěšná nebude.

Náměstek hejtmana Martin Maleček udělal v lítém zápasu o zásady územního rozvoje výtečný krok. Na straně zastánců rozvoje Jihomoravského kraje seskupil více než 60 obcí včetně města Brna. Ano, včetně města Brna s polozeleným vedením. Není proto bez zajímavosti podívat se, jak koalice o tomto důležitém kroku hlasovala (viz obrázek).

Toto je záznam hlasování rady města Brna o připojení města k obcím bránícím zásady územního rozvoje kraje. Náměstek primátora Martin Ander (Zelení) opět odmítl hájit naše město. Opět se k němu postavil zády. To stejné udělal radní Tomáš Koláčný za Piráty, který kandidoval na kandidátce Žít Brno.

Jaké překvapení, že náměstek Ander hlasoval proti tomu, aby se Brno postavilo na obranu zásad územního rozvoje (viz obrázek). Návrh na obranu kraje musel dokonce předložit jiný radní (náměstek Hladík) i když územní plánovaní spadá pod náměstka Andera. Jako v roce 2015, i nyní náměstek Ander hlasoval proti tomu, aby se město postavilo zelené chobotnici. Společně s ním takto hlasoval radní Tomáš Koláčný za Piráty a Žít Brno.

Zelení radní města Brna se znovu postavili proti vlastnímu městu. Oceňujeme, že zbytek koalice toto usnesení schválil. Je však jedním dechem nutné říci, že nezelená část koalice drží už tři roky tu zelenou u moci. A naše město trpí…

Témata našich článků: