Ohlédnutí za výstavou ojetin: šachy s místními poplatky

V červenci vyvolala rozruch skandální prodejní výstava ojetých automobilů na Moravském náměstí a na náměstí Svobody. Výstava navazovala na festival Meeting Brno, který byl pokračováním usmiřovací politiky hnutí Žít Brno. Festival i výstavu ojetin pořádala městská organizace TIC (Turistické informační centrum města Brna) ve zvláštním propojení se soukromým spolkem MEETING BRNO (více o tom v prvním díle Ohlédnutí za výstavou ojetin: městu práci, sobě peníze).

V prvním díle našeho seriálu, Ohlédnutí za výstavou ojetin: městu práci, sobě peníze, jsme psali o tom, jak došlo k „odklonění“ sponzorského daru od Mototechny (700 tis. Kč) do spolku MEETING BRNO. Ve druhém díle, Ohlédnutí za výstavou ojetin: to oni!, jsme psali tom, že radní městské části Brno-střed vedené Žít Brno o celé výstavě předem věděli a neměli námitek. Nyní se zaměříme na šachy s místními poplatky, ke kterým mělo dojít. Článek je trochu delší, ale nedá se nic dělat.

Šachy s místním poplatkem

Kdokoli chce něco pořádat na veřejném prostranství, nebo tam třeba mít restaurační zahrádku, musí požádat o povolení a musí zaplatit tzv. místní poplatek za tzv. zvláštní užívání veřejného prostranství. Místní poplatek se platí zpravidla za metr čtvereční tzv. záboru veřejného prostranství a den. Sazba se liší podle toho, o jakou akci se jedná. Jedná-li se o kulturní akci, je sazba nulová. Jedná-li se o reklamní akci, je na náměstí Svobody a na Moravském náměstí sazba 10 Kč za metr čtvereční a den. Jde-li však o prodejní akci, je sazba 60 Kč.

A ejhle! Spolek MEETING BRNO nahlásil výstavu ojetin jako kulturní akci. Samozřejmě proto, že kulturní akce jsou osvobozeny od místního poplatku. O tom, že o kulturní akci se ani náhodou nejednalo, se není třeba rozepisovat.

Kdyby Mototechna pořádala akci sama, musela by zaplatit místní poplatek za prodejní akci. Výstava původně měla trvat 40 dnů. Místní poplatek by tak činil odhadem 2,1 mil. Kč. Nejedná se tedy o malé peníze. No řekněte, nebylo pro Mototechnu výhodnější, když spolek MEETING BRNO beze studu nahlásil výstavu jako kulturní akci, vzal si za to sponzorský dar 700 tis. Kč a dalších 700 tis. Kč tím Mototechně ušetřil…?

I když nakonec výstava trvala pouze 11 dnů a místní poplatek tak činil jen něco přes 470 tis. Kč, původní úmysl byl jasný. Veřejný rozpočet městské části Brno-střed měl přijít o 2,1 mil. Kč a veřejný rozpočet TIC přišel o 700 tis. Kč daru. Sečteno a podtrženo: veřejné rozpočty měly přijít o 2,8 mil. Kč. Nakonec přišly „jen“ o 700 tis. Kč. Byl by to podvod…? Byla by to korupce…?

Plánek náměstí Svobody, který předložil spolek MEETING BRNO, když žádal o povolení záboru pro skandální výstavu ojetin. Červeně jsme pro snazší orientaci zakroužkovali Morový sloup. Je patrné, že výstava zabrala a měla zabrat celý trojúhelník kolem Morového sloupu mezi prodloužením ulice Rašínovy, ulicí Zámečnickou a vyústěním ulice České. MEETING BRNO se snaží spekulativně tvrdit, že zabraná plocha je pouze ta pod samotnými auty…

Kličkování pokračuje…

Ale tím to nekončí. Když už bylo jasné, že výstava po 11 dnech nuceně končí a nevyjde podfuk s místními poplatky, začali organizátoři výstavy spekulovat s plochou, kterou vlastně výstava zabrala. K žádosti o zábor náměstí se vždy musí dokládat plánek. Na obrázku vidíte plánek se 40 vystavenými ojetinami pro náměstí Svobody, který původně (před skandalizací výstavy) předložili. Zabraná plocha je odhadem 1700 metrů čtverečních.

Spolek MEETING BRNO však do poslední chvíle kličkuje. Proto v nové přihlášce k místnímu poplatku za zábor náměstí Svobody už neodkazují na plánek, ale píšou, že zabrali plochu 40 aut po 10 metrech čtverečních. Jakoby úzké mezery mezi auty mohli občané nerušeně užívat tak, jako by tam ta auta nestála… Tímto přidrzlým detailem se zabraná plocha snižuje na 400 metrů čtverečních, tj. oproti skutečnosti asi čtyřikrát. Pokud by na to úřad městské části skočil, snížil by se tím čtyřikrát i místní poplatek.

Kolik troufalosti tihle usmiřovači potřebují, aby i po červencovém skandálu s výstavou takto šibalsky zkoušeli snižovat svou poplatkovou povinnost…? Nepochybně nám budou tvrdit, že to nemysleli špatně a zaplatí, co jim bude vyměřeno. Samozřejmě, že zaplatí. Ale je také jasné, že to zase zkoušeli nějak obejít. Co kdyby tak některý hospodský zkusil zaplatit místní poplatek za zahrádku jen za plochu stolů a židlí…?!

Závěrem

Žít Brno přicházelo do vedení města s heslem, že hůř už to dělat nejde. Dnes už je každému jasné, že právě oni dokázali, že jde. Žít Brno, Piráti a Zelení tvoří jeden mocenský konglomerát. Jen co obsadili struktury města, vytvářejí jeden skandál za druhým. Ovšem pokus připravit veřejné rozpočty o 2,8 mil. Kč, to je opravdu silná káva…

Vedení města však, zdá se, žádný problém nevidí. A tak partu kolem TIC, Žít Brno, Pirátů a Zelených s ledovým klidem pověřilo pořádáním výstavy ke sto letům československé státnosti (psali jsme o tom v našich článcích Oslava století republiky jako hipsterská zábava a Sto let republiky podle zelených). Karavana jede vesele dál, veřejné rozpočty se prohýbají a Brno má z ostudy už několikátý kabát…