Ohlédnutí za výstavou ojetin: městu práci, sobě peníze

V druhé polovině července vyvolala rozruch skandální prodejní výstava ojetých automobilů na dvou centrálních brněnských náměstích. Výstava se odehrála na Moravském náměstí a na náměstí Svobody. Původně jsme se na ojetá auta měli dívat 40 dnů. Nakonec byli organizátoři výstavy donuceni ji zkrátit na pouhých 11 dnů.

Výstava navázala na festival Meeting Brno, který byl pokračováním usmiřovací politiky hnutí Žít Brno. V rámci tohoto festivalu, jehož smysluplnost nyní ponechme stranou, na Moravském náměstí vyrostla připomínka Německého domu z lešenářských trubek (bez stavebního povolení).

Činnosti, které při pořádání festivalu Meeting Brno, mělo dle smlouvy zajišťovat TIC, tedy městská organizace.

Hlavní role v této letní šarádě sehrály Turistické informační centrum města Brna (TIC) a spolek MEETING BRNO. TIC je veřejná organizace zřízená městem Brnem, hospodařící s veřejnými prostředky a spadající pod náměstka primátora Matěje Hollana (Žít Brno). MEETING BRNO je naproti tomu spolek, tedy soukromá organizace soukromých osob.

TIC a MEETING BRNO mezi sebou uzavřely smlouvu, ve které se dohodly na spolupráci při organizaci festivalu Meeting Brno. Zcela zvláštní postavení v celé kauze má jistý Jiří Mottl, zaměstnanec TIC, který s klidem vystupoval za obě organizace. Když bylo třeba, podepisoval dokumenty za TIC. Když bylo třeba, jednal za MEETING BRNO. Personální vazby mezi oběma organizacemi jsou evidentní. A nejde pouze o Jiřího Mottla. V trojúhelníku Žít Brno – MEETING BRNO – TIC zaujme také Petr Kalousek, výkonný ředitel MEETING BRNO a zastupitel městské části Brno-střed za Žít Brno.

Co mělo podle této smlouvy zajišťovat TIC a co MEETING BRNO vidíte na obrázcích. Je jasně vidět, že naprostou většinu organizační práce na festivalu měla zajišťovat městská organizace TIC.

V této smlouvě si TIC a MEETING BRNO také sjednaly, že výnosy, které při organizaci festivalu získají, zůstávají tomu, kdo je získá. A hle, světe div se, spolku MEETING BRNO věnovala na festival Meeting Brno společnost Mototechna Group s.r.o. úctyhodný sponzorský dar 700 tisíc Kč. Jak se ale ukázalo, požadovala protiplnění spočívající v tom, že se na dvou náměstích bude konat prodejní výstava ojetin v režii této společnosti. To vše organizováno radnicí obsazenou Žít Brno a Zelenými, TIC řízeným lidmi okolo Žít Brno, tj. politickými stranami, které městu neustále vnucují razantní omezování automobilové dopravy…

Činnosti, které při pořádání festivalu Meeting Brno, měl dle smlouvy zajišťovat spolek MEETING BRNO, tedy soukromá organizace (ve smlouvě nazývaný „Partner“).

Přestože, jak je uvedeno, většinu práce na festivalu odvedlo TIC, sponzorský dar dostala soukromá organizace MEETING BRNO. Spolek s úzkými personálními vazbami na TIC. Když tedy šlo o práci, neslo hlavní břemeno TIC, tedy město. Když šlo o sponzorský dar, příjemcem byl soukromý spolek, který jakožto soukromá organizace nemusí nic zveřejňovat. Lidé jako Jiří Mottl, stojící jednou nohou v městském TIC a druhou v soukromém MEETING BRNO, mohli v podstatě libovolně rozhodovat, kam sponzorské peníze přijdou.

Dodnes zůstává utajeno, jak vlastně bylo s oněmi 700 tisíci Kč naloženo a za jakých podmínek byly poskytnuty. Kdy spolek MEETING BRNO zveřejní smlouvu s Mototechnou? Proč alespoň část tohoto sponzorského daru neobdrželo TIC, které odvedlo většinu práce? Posloužil spolek MEETING BRNO k odklonění sponzorského daru Mototechny? Kolik dalších sponzorských darů na festival Meeting Brno bylo takto odkloněno?