K návrhu územního plánu lze mít připomínku (slabší forma), nebo námitku (silnější forma). Připomínku může podat kdokoli, Magistrát města Brna ji vyhodnotí a vezme v úvahu. Námitku může podat pouze vlastník dotčeného pozemku, tzv. oprávněný investor nebo tzv. zástupce veřejnosti. O námitce musí rozhodnout zastupitelstvo na základě návrhu Magistrátu, který musí být odůvodněn.
Návrh územního plánu považujeme za kvalitně zpracovaný. Přesto se domníváme, že jej lze ještě zlepšit. Proto k němu v Novém Lískovci máme dvě připomínky.
Územní plán města Brna je základním dokumentem města, který určuje, co se kde může stavět, ale také, kde se naopak stavět nemůže. Město Brno má jeden z nejstarších územních plánů, který však platí pouze do 31. 12. 2022.

Celý problém, včetně toho, co by se stalo, kdyby naše město o územní plán přišlo (např. tím, že nový územní plán nebude vydán do 31. 12. 2022), je shrnutý na našem předloňském videu (natočeno před volbami 2018).

Nyní je návrh nového územního plánu vytvořen. Společně se stávajícím územním plánem je návrh dostupný z této stránky. Návrh územního plánu zpracovala Kancelář architekta města Brna, která k němu vytvořila speciální stránku, ze které je dostupná řada informací včetně užitečných videí. Přímý přístup k interaktivní mapové aplikaci, ve které si můžete prohlížet návrh územního plánu, je pod tímto odkazem.

Naše dvě připomínky v Novém Lískovci

Aby naše dvě připomínky měly patřičnou váhu, chceme se stát tzv. zástupcem veřejnosti. K tomu potřebujeme pod připomínkami podpisy alespoň 200 občanů s trvalým pobytem ve městě Brně. Dovolujeme si Vás proto požádat o podporu, tj. o podpis (zajistíte-li pro nás více podpisů, např. v rodině nebo mezi svými známými, budeme velmi rádi), kterým nás zmocníte podat Vaším jménem tzv. věcně shodné připomínky jako námitku. Jedná se sice jen o připomínky, tj. o slabší formu, ale pokud k nim získáme alespoň 200 podpisů, tj. pokud se staneme ve vztahu k těmto připomínkám zástupcem veřejnosti, budeme oprávněni tyto připomínky podat jako námitku, tj. silnější formu.

Připomínky a námitky lze podat do 7 dnů od veřejného projednání návrhu územního plánu. To se koná ve dvou termínech 22. 6. 2020 a 23. 6. 2020 vždy od 15:00 hodin v areálu brněnského Výstaviště. Připomínky a námitky lze tedy podat do 30. 6. 2020.

Následují naše dvě připomínky.

Lokalita KV II

Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automatickyÚzemní vymezení věcně shodné připomínky: plochy B/v4 navržené v rámci lokality NL-2, městská část Brno-Nový Lískovec, při ul. Petra Křivky a Chironova, dle zákresu.

Věcně shodná připomínka, tj. námi navrhované využití plochy: B/v2, případně v kombinaci s B/r2.

Odůvodnění věcně shodné připomínky: s ohledem na velmi intenzivní zástavbu sídliště Kamenný vrch navrhujeme zástavbu s nižší výškovou úrovní a s volnou strukturou zástavby ve výškové úrovni 2. Připouštíme vhodnou kombinaci s rezidenční strukturou zástavby. Takové využití tzv. lokality KV II respektuje stávající bydlení na sídlišti Kamenný vrch a umožňuje využití dotčených pozemků. Významná většina dotčených pozemků je ve vlastnictví statutárního města Brna, tj. případné náklady na kompenzační opatření budou minimální.

Změna v lokalitě NL-1 při ul. Rybnická

Obsah obrázku text, mapa Popis byl vytvořen automatickyÚzemní vymezení věcně shodné připomínky: plochy C/r2 navržené v rámci lokality NL-1, městská část Brno-Nový Lískovec, při ul. Rybnická.

Věcně shodná připomínka, tj. námi navrhované využití plochy: B/r2, případně v kombinaci s B/v2.

Odůvodnění věcně shodné připomínky: s ohledem na okolní rozsáhlou zástavbu rodinných domů navrhujeme plochy bydlení s rezidenční strukturou zástavby ve výškové úrovni 2. Připouštíme vhodnou kombinaci s volnou strukturou zástavby. Takové využití řešeného území respektuje stávající bydlení a umožňuje ekonomicky srovnatelné využití dotčených pozemků.

Zde si můžete stáhnout dokument (klikněte na ikonu s nápisem PDF), pomocí kterého sbíráme podpisy Brňanů, tj. zmocnění k tomu, abychom se stali (pokud jde o připomínky v těchto zmocněních uvedené) zástupci veřejnosti:

Jak tedy postupovat?

  1. Dokument s našimi dvěma tzv. věcně shodnými připomínkami, tj. zmocnění, si prosím důkladně pročtěte. Pokud s nimi souhlasíte, přejděte ke kroku 2.
  2. Dokument s našimi dvěma věcně shodnými připomínkami, tj. zmocnění, prosím vytiskněte, sešijte a vyplňte podpisovou tabulku na konci dokumentu. Čím více podpisů seženete, tím lépe. POZOR! Zmocnění mohou podepsat pouze osoby trvale bydlící v Brně!
  3. Podepsané zmocnění nám prosím zašlete poštou na následující adresu: Brno+, POSTE RESTANTE, 630 00 Brno.

Děkujeme za spolupráci!