Nový územní plán mohl významně potlačit suburbanizaci, ale nestane se to

Ceny bydlení jsou již neúnosné. Vedle vysokých cen bydlení Brno trápí tzv. suburbanizace, kdy lidé často nacházejí své cílové bydlení za hranicemi města. Ceny bydlení ovlivňují jevy, se kterými toho Brno mnoho nezmůže. Bezmocné však není. Velkou příležitostí je v tomto ohledu nový územní plán, který vzniká (s jeho návrhem se můžete seznámit pod tímto odkazem).

Navrhli jsme významně více příležitostí pro kvalitní bydlení

Myslíme si, že nový územní plán by měl obsahovat co nejširší nabídku bydlení, které lidé jako své cílové bydlení často hledají za hranicemi města a které současně bude mít jen minimální dopad na bydlení stávajících obyvatel města.

Proto jsme k návrhu nového územního podali sadu 27 připomínek, kterými navrhujeme významně rozšířit plochy pro bydlení v rodinných domech (tyto naše připomínky najdete pod tímto odkazem). Pokud by byly schváleny, byl by to významný krok proti suburbanizaci a přitom krok, který nesníží kvalitu již existujícího bydlení. Čtvrti rodinných domů jsou klidné, s dostatkem zeleně a jen minimálně zvyšují dopravní zátěž. Toto naše řešení považujeme za ohleduplné a přitom funkční.

Zástavba rodinných domů je ohleduplná k stávajícímu bydlení a přitom pomáhá potlačovat suburbanizaci.

Radní a náměstek pro územní plánování naše připomínky téměř ignorovali

Největším rizikem pro naše připomínky bylo jejich projednání se státními orgány. Zajímali jsme se proto, jaký byl výsledek tohoto projednání. Šokovalo nás, když jsme se dozvěděli, že naše připomínky nebyly projednány s žádným státním orgánem!

Dostalo se nám pouze pozvání radního pro územní plánování Filipa Chvátala (KDU-ČSL), kterému jsme naše připomínky okomentovali, on vzal náš komentář na vědomí a tím to skončilo. Za přípravu nového územního plánu odpovídá rovněž příslušný náměstek primátorky, kterým je Petr Hladík (KDU-ČSL). S výjimkou jedné se naše připomínky nepromítly ani do tzv. druhého upraveného návrhu nového územního plánu.

Je tedy téměř jisté, že zastupitelstvu bude navrženo odmítnutí našich připomínek. Ke schválení bude navržena pouze připomínka č. 12, na základě které budou rozšířeny plochy pro rodinné domy v městské části Brno-Ivanovice při ulicích Pokorova a U Křížku (je to plocha rezervy B-8, kterou si na mapě můžete zobrazit pod tímto odkazem).

Určitě jsme nečekali, že projdou všechny naše připomínky. Přestože jsme rádi, že projde alespoň jedna z 27, doufali jsme, že několik by jich projít mohlo. Rozhodně jsme však nečekali, že se představitelé města odpovědní za územní plánování vypořádají s našimi připomínkami takto šmahem…

Banner lákající na výstavu KAM „381 346 územních plánovačů“ o vznikání nového územního plánu.

Závěr

Naše sada připomínek mohla být významným, nekonfliktním a přitom funkčním krokem proti suburbanizaci. Ale nebude (s výjimkou připomínky č. 12).

Jsme rádi, že i když jsme v opozici, mohli jsme alespoň v jednom případě městu pomoci. Chápeme, že zdaleka ne každý chce a může bydlet v Brně v rodinném domě. Rozrůstající se zástavba v okolních obcích je ale jasným dokladem toho, že poptávka po rodinném typu bydlení v Brně existuje a je významná. Na území města je však takové bydlení pro většinu lidí nedosažitelný sen. Výhoda rodinných domů je v tom, že nepoškozují stávající bydlení a současně pomáhají brzdit suburbanizaci i růst cen ostatních druhů bydlení.

Nerozumíme proto, proč radní odpovědní za územní plánování až na jednu výjimku naše připomínky v podstatě ignorovali. Opravdu hořce v tomto světle vypadá výstava Kanceláře architekta města o vznikání nového územního plánu nazvaná „381 346 územních plánovačů“, čímž se míní, že vlastně každý z 381 346 občanů města se na novém územním plánu podílí… Mezi těmito 381 346 „plánovači“ jsou totiž i občané, kteří se podepsali pod zmocnění naše připomínky jejich jménem podat… 

Témata našich článků:,