Nový stadion pro Kometu. Město nehraje fair play.

Kometa má třináctý titul, k čemuž jí velmi gratulujeme. V souvislosti s tím se však znovu a přirozeně objevuje téma nového stadionu. Byť je v Rondu některým dobře, je třeba si přiznat, že Rondo nestačí a nový stadion je potřeba. Jenže kde? Tradičně má velkou podporu lokalita za Lužánkami. Čím dál více se však objevují snahy postavit nový stadion jinde, třeba na Výstavišti. Dnes už toto řešení otevřeně prosazují některé politické strany. Důvodem pro odklon od Lužánek jsou údajné potíže města se společnostmi pana Procházky.

Brno+ dlouhodobě podporuje návrat hokeje za Lužánky. Nicméně pokud se skutečně ukáže, že novému hokejovému stadionu v tomto místě stojí v cestě nepřekonatelné nebo velmi obtížně překonatelné překážky, nevadí nám ani jiné místo. Jsme rozumní. Protože však celý spor o Lužáneckou lokalitu provází řada dezinformací a polopravd, chceme to nejpodstatnější shrnout na jednom místě.

Pro pořádek ještě poznamenáme, že nový stadion na Výstavišti předpokládá, že nejprve dojde k výstavbě nového velodromu někde jinde v Brně. A to také není malá investice.

Nyní v několika bodech k novému hokejovému stadionu za Lužánkami:

  1. Společnostem pana Procházky nepatří za Lužánkami ani jeden metr čtvereční pozemku. Vše, co je pro hokejový stadion potřeba, patří městu.
  2. Společnostem pana Procházky patří za Lužánkami několik staveb stojících bez právního důvodu na pozemcích města. Stavby byly kdysi postaveny na základě nájemní smlouvy, která je však již mnoho let platně vypovězená. Z dnešního pohledu tyto stavby stojí za Lužánkami „na černo“ a nemají tam co dělat. Co byste dělali Vy, pokud by na Vašem pozemku měl někdo stavbu, která tam být nemá…?
  3. Tyto stavby stojící „na černo“ jsou zejména podzemní garáže a tenisová hala. Všechny stojí kolem fotbalového stadionu a nový hokejový stadion neblokují. Společnostem pana Procházky město platilo (nyní je uzavřen soudní smír) tzv. bezdůvodné obohacení za užívání střechy podzemních garáží pro veřejné parkování. To je sice problém, ale nikoli problém, který komplikuje případnou výstavbu nového hokejového stadionu za Lužánkami.
  4. Společnosti pana Procházky tvrdí, že jim patří chodníky a nějaký mobiliář (koše, lavičky, …). Když však měly před dvěma soudy prokázat, které chodníky a který mobiliář to je, nebyly toho schopny. Jedná se tedy spíše o virtuální majetek. Možná se společnostem pana Procházky jednou podaří prokázat, co jim vlastně za Lužánkami patří, ale tvrdým faktem je, že dosud se jim to nepodařilo. Společnosti pana Procházky přesto po městě požadují, aby za užívání těchto chodníků a mobiliáře platilo tzv. bezdůvodné obohacení. Město ale nemá důvod jim za to platit a také jim za to neplatí.
  5. I kdyby chodníky a mobiliář, které jsou údajně majetkem společností pana Procházky, majetkem těchto společností skutečně byly, není dosud jasné, jak by mohly blokovat nový hokejový stadion. Všechny totiž leží mimo pozemky, na kterých má nový hokejový stadion vyrůst.
  6. V tomto volebním období došlo k zásadní změně v přípravě výstavby nového hokejového stadionu, kterou do té doby dělalo město. Nyní město jeho přípravou pověřilo samotnou Kometu, což je soukromá společnost. To samo o sobě problematické není. Ale oproti dřívější době se tím stala velmi podstatná změna: veškeré informace o přípravě nového hokejového stadionu jsou nyní neveřejné a pod přísnou kontrolou vedení města. Není tedy možné si zodpovědět nejpodstatnější otázku lužánecké lokality: zda a jak závisí nový hokejový stadion na požadavcích společností pana Procházky?
  7. Jediným známým nárokem, který skutečně blokoval výstavbu hokejového stadionu, byly pozemky společnosti Eiskon Develop, s.r.o. K jejich vypořádání však již došlo. Sice způsobem, který považujeme za velmi nevýhodný (psali jsme o tom v článku Výzva brněnským zastupitelům ke směně pozemků za Lužánkami), ale je to za námi. Zbývá tedy již uvedená nejpodstatnější otázka lužánecké lokality: jak závisí nový hokejový stadion na požadavcích společností pana Procházky? Vedení města by mělo tuto otázku jasně a nezpochybnitelně zodpovědět.

Znovu opakujeme: Kometa potřebuje nový stadion. Třináctým titulem prokázala, že si tuto investici zaslouží. Přejeme si, aby to bylo za Lužánkami. Jsme však realisté a souhlasíme, že může být rozumnější vybrat jinou lokalitu. Ale musí pro to být jasné a férové argumenty, které však vedení města dosud nepředložilo. Zatím jsme svědky pouze neurčitého strašení údajnými nároky společností pana Procházky a přísného utajování přípravy nového hokejového stadionu. To fair play určitě není. Vyzýváme proto vedení města k tomu, aby s veřejností ve věci nového hokejového stadionu hrálo narovinu a otevřeně!


Úvodní obrázek je šířen pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
Autor: Pavel Ševela.

Témata našich článků:,