Nové vládní usnesení k brněnskému nádraží

Vláda ČR na svém zasedání dne 1. 7. 2015 schválila po více než 13 letech nové usnesení k přestavbě železničního uzlu. První usnesení k tomuto projektu Vláda ČR schválila dne 6. 5. 2002, kdy mj. souhlasila s „přestavbou železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem statutárního města Brna“.

Od roku 2002 se změnila řada okolností, což vyvolalo potřebu projednat aktualizaci tohoto usnesení k projektu evropského významu, kterým přestavba železničního uzlu Brno bezpochyby je.

Druhé usnesení Vlády ČR k přestavbě železničního uzlu Brno ze dne 1. 7. 2015 zní:

„Vláda 

  1. bere na vědomí Zprávu k aktualizaci usnesení vlády České republiky ze dne 6. května 2002 č. 457 k přestavbě železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem statutárního města Brna; 
  2. souhlasí se zpracováním Studie proveditelnosti ŽUB, dle níž Ministerstvo dopravy ČR rozhodne o výsledné variantě přestavby železničního uzlu Brno;
  3. ukládá ministru dopravy ustavit Řídící výbor ŽUB, jehož členy budou i zástupci statutárního města Brna a Jihomoravského kraje; 
  4. doporučuje primátorovi statutárního města Brna a hejtmanovi Jihomoravského kraje iniciovat zapracování vybrané optimální varianty přestavby železničního uzlu Brno do územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace bezprostředně po jejím výběru.“

V bodě I schváleného usnesení Vláda ČR potvrdila kontinuitu s prvním usnesením z roku 2002, neboť nedochází k jeho zrušení a nahrazení, ale pouze k jeho aktualizaci. V bodě II Vláda ČR vyslovila souhlas se zpracováváním klíčové Studie proveditelnosti ŽUB, které již probíhá na úrovni Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Vláda se usnesením ze dne 1. 7. 2015 zřetelně přihlásila k dosavadnímu postupu Ministerstva dopravy a SŽDC a jasně tím řekla, že probíhající srovnávací proces byl a je v pořádku, komentuje středeční vládní usnesení Robert Kotzian, předseda Brno+, a dodává: „Skutečnost, že celý proces přípravy přestavby brněnského železničního uzlu má důvěru Vlády ČR, je pro budoucnost města Brna nesmírně významná.“

Témata našich článků: