Nízkoemisní zóny jsou drahý byrokratický nesmysl

Rada města Brna na svém zasedání dne 21. 2. 2017 zadala zpracování „Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území statutárního města Brna“ za 1,4 mil. Kč. Tím město začalo vážně pracovat na zavedení nízkoemisních zón.

Nízkoemisní zóny jsou dalším dopravním nesmyslem, které polozelené vedení města hodlá zavést. Nízkoemisní zóny jsou oblasti, do kterých je omezen vjezd vozidel s horšími emisními parametry.

Podmínkou pro vyhlášení nízkoemisní zóny na průjezdním úseku dálnice nebo silnice je existence jiné dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy, která vede mimo nízkoemisní zónu, tak aby bylo zajištěno obdobné dopravní spojení. V ostatních případech je třeba na okrajích nízkoemisní zóny vybudovat dostatečná parkoviště. Nízkoemisní zóna tak bude v praxi znamenat pouze přenesení problémů z jednoho místa na jiné. Nikoli jeho řešení.

Vedení města chce zavést nízkoemisní zónou v obrovské části města, a to v hranicích velkého městského okruhu. Velký městský okruh tvoří prstenec čtyřpruhových komunikací kolem centrální části města. Takto brutální zásah do brněnské dopravy považujeme za nepřijatelný.

Zákaz vjezdu do nízkoemisní zóny se může týkat pouze vozidel určitých emisních kategorií. Město uvažuje, že do nízkoemisní zóny nebude možný vjezd vozidel emisní kategorie 1 a 2 (z hlediska emisí nejhorší kategorie; jde o auta starší 17 let). Těchto vozidel bylo v roce 2014 v Brně registrováno pouze 14%. Dnes je jich ještě méně.

Zbylých 86 % (dle čísel z roku 2014) vozidel by do nízkoemisních zón mohlo zajíždět bez omezení. Potřebovaly by k tomu však emisní plaketu za 80 Kč. Více než 86 % řidičů by tedy muselo na úřad pro emisní plaketu a zaplatit za ni 80 Kč. To vše kvůli tomu, aby necelých 14 % vozidel nemohlo vjíždět do nízkoemisní zóny…

Vydávání emisních plaket a kontrola dodržování zákazu vjezdu vozidel bez těchto plaket do nízkoemisních zón bude zvyšovat provozní výdaje města a zbytečně zatěžovat Městskou policii.

Pokud má někdo starší auto s horšími emisními parametry, jistě to není jeho úmysl. Nízkoemisní zóny jsou trestáním lidí za to, že nemají peníze na nové auto.

Nízkoemisní zóny prudce zhorší dopravu ve městě. Brno+ je zásadně proti. Říkáme ne tomuto aktivistickému způsobu regulace dopravy ve městě. Říkáme ne zelené dopravní totalitě.

Témata našich článků: