Neuvěřitelný cynismus Žít Brno

Na nádvoří Staré Radnice jsou instalovány panely k tzv. „osmičkovým“ výročím nazvaná „19X8“. Panel pro rok 1998 je věnován otevření brněnské mešity. Fotografie z této instalace si můžete prohlédnout v galerii pod tímto článkem (galerii posouvejte šipkami na levé a pravé straně obrázku).

Instalace těchto panelů je podporována městskou částí Brno-střed. Autory panelů jsou dva zastupitelé této městské části za Žít Brno – Michal Doležel a David Butula.

Otevření brněnské mešity není významným okamžikem českých ani československých dějin.

Mezi prezentovanými výročími jsou zlomové okamžiky naší historie – roky 1918, 1938, 1948 a 1968. Považujeme za projev krajní necitlivosti a cynismu stavět na jednu úroveň zásadní události těchto let a bezvýznamnou událost v podobě otevření brněnské mešity.

V důsledku událostí, nebo přímo při nich, let 1938, 1948 a 1968 lidé umírali a trpěli ve vězeních za své názory. Srovnávání těchto perzekucí s protesty proti mešitě je hanebný cynismus. To všechno v roce 2018, kdy si připomínáme 80 let od Mnichovské dohody, 70 let od převzetí moci komunisty a 50 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy…

Je neuvěřitelné, kam až je schopno Žít Brno zajít, aby za veřejné peníze našemu městu mohlo vnucovat zvrácenou ideologii multikulturalismu. Vyzýváme městskou část Brno-střed, aby okamžitě zjednala nápravu.

My chceme bezpečné město, ne multikulturní aktivismus. Pojďte s námi bránit budoucnost našeho města! Volte č. 11, volte Brno Plus!


P.S.: Pro pořádek dodáváme, že ještě dva panely jsou věnovány z hlediska dějin státu nevýznamným událostem. Panel k roku 1908 je věnován zbourání někdejší Královské kaple a panel k roku 1978 je věnován tehdejším pokusům o budování brněnského „metra“. Na našem stanovisku to však nic nemění. Evidentním cílem instalace panelu k roku 1998 je povýšení protestů proti brněnské mešitě na úroveň zápasů o svobodu, které jsme ve 20. století jako národ zažívali. To je však absurdní.


Galerie s fotografiemi z instalace

Panely Stara Radnice 800px 01
Panely Stara Radnice 800px 02
Panely Stara Radnice 800px 03
Panely Stara Radnice 800px 04
Panely Stara Radnice 800px 05
Témata našich článků: