Největší hrozba městu Brnu a kdo za ni může

Deník Rovnost zveřejnil na svém webu dne 3. 9. 2016 článek Kam se lidé stěhují z Brna? Lákají Bílovice či Popůvky. Článek informuje o odlivu obyvatel z města, resp. o tom, že v Brně není kde stavět. Přesně tohle je nejzávažnější hrozba pro naše město. Odborně se jí říká suburbanizace. Pro lidi je Brno městem pro jejich práci a zábavu, ale není pro ně městem cílového bydlení. Suburbanizace bude mít pro Brno ve střednědobém a dlouhodobém výhledu devastující dopady.

A příčina? Není zde kde stavět kvalitní bydlení. Nejsou zde kvalitní pozemky pro rodinné domy. A ty, které zde jsou, jsou nedosažitelně drahé.

A příčina této příčiny? 22 let starý územní plán, který od roku 2021 přestane platit. A pak nebude nic. Jediná šance je změna zákona, což je prozatím věc nejistá (byť v jednání). Neprojde-li, lze bez obalu hovořit o katastrofě.

A kdo za to může? Ne, nejsem zaujatý Martinem Anderem, ale nemohu než napsat, že za to může právě on. Ano, Martin Ander, náměstek primátora za Stranu zelených.

V polovině prvního desetiletí tohoto století již byla příprava nového územního plánu v pokročilé fázi. Jenže pak v roce 2006 přišel poprvé do funkce odpovědného náměstka M. Ander a prosadil zpracovávání další, nesmyslné varianty tehdejšího návrhu územního plánu. Tím v podstatě způsobil, že dnes žádný nový územní plán nemáme. M. Ander tehdy proto zvolil náhražkové řešení v podobě tzv. aktualizace územního plánu (něco jako velká, celoměstská změna územního plánu).

Tonoucí se stébla chytá a tak i následující vedení města (2010-2014) konstruktivně pokračovalo v přípravě aktualizace územního plánu. Byla to totiž v situaci způsobené M. Anderem a Zelenými jediná šance, jak udržet územní plán přiměřeně aktuální a vyhovující potřebám rozvoje města. V roce 2014 byla aktualizace úspěšně schválena.

Pak se do hry, jako již tolikrát, vložili Zelení a zelení a způsobili žalobu proti aktualizaci. Ano, proti té aktualizaci, kterou předtím sami prosadili. Soud prvního stupně ji zrušil.

Pak byly v roce 2014 volby a Martin Ander se znovu stal náměstkem primátora odpovědným za rozvoj města (paradoxní, že zrovna za rozvoj města, že?!) a je jím bohužel dodnes. No a prosadil, že město aktualizaci územního plánu nebude bránit u Nejvyššího správního soudu, ač mohlo, ač byla dobře zpracována kasační stížnost a byla zde reálná šance na úspěch.

Takže máme druhou polovinu roku 2016, nový územní plán nemáme, aktualizaci územního plánu nemáme. Okolní obce vesele vytvářejí nové plochy pro bydlení a lidé tam odcházejí.

A co v této situaci za skoro dva roky ve funkci udělal tento M. Ander pro nový územní plán? Nic. Prostě nic. Dílčí analýzy, jak postupovat a podobné drobné kroky nestojí za řeč. Práce na novém územním plánu prostě nebyly zahájeny.

Takže teď je situace taková, jak ji popisuje výše uvedený článek. Od roku 2021 bude asi ještě horší, protože nebude územní plán žádný. Pokud dojde k uvedené změně stavebního zákona, bude situace lepší jen v tom, že nebude od roku 2021 ještě horší, ale pořád stejně špatná.

Závěrem zopakuji, že viník této situace, viník velmi vážného ohrožení budoucnosti města Brna je Martin Ander a s ním Strana zelených.

Témata našich článků:,