Nebezpečná strategie integrace cizinců v Brně

Bráníme Brno proti multikulturalismu

Už několikrát jsme se jako první postavili proti otevírání města nelegální imigraci:

Zastupitelstvo města Brna projedná zítra, 8. září 2020, dokument nazvaný Strategie integrace cizinců ve městě 2020-2026 (klikněte pro stažení; dále také jen „Strategie“). Brno je městem vědy a výzkumu, což k nám přivádí řadu cizinců. To vítáme a podporujeme. Nepodporujeme však multikulturalismus, jehož skutečným cílem je otevírat město zásadní civilizační hrozbě v podobě přílivu nelegálních imigrantů.

Brno se má chovat vstřícně k cizincům, kteří zde studují nebo pracují. Je však Strategie tím, co je k tomu potřeba? Čteme-li mezi řádky, pochopíme, že Strategie má především vytvořit prostor pro zahájení přípravy našeho města na nelegální imigraci. Její zpracovatelé se v Brně objevili, když ve vedení města působilo Žít Brno s Piráty a Zelenými. Tehdy začali pro město za nemalé peníze zpracovávat různé sociálně-inženýrské dokumenty. Dobře vědí, že ne všechno mohou napsat naplno, ale že musí našlapovat velmi opatrně. Příprava na nelegální imigraci je proto ve Strategii až ve druhém plánu, jaksi pod čarou, ale přesto dobře patrná.

Doufejme, že k masivnímu přicházení nelegálních imigrantů do České republiky nedojde. Víme však, že riziko není malé a neziskových organizací, které na nelegální imigranty čekají, je více než dost. U cizinců z našeho civilizačního okruhu, kteří v Brně pobývají kvůli studiu nebo práci, je prakticky nulové riziko vzniku sociálních a bezpečnostních problémů toho druhu, jaké vidíme u nelegálních imigrantů na řadě míst Evropy. Takoví cizinci, pokud zde vůbec zůstávají, respektují naše pravidla a mají silnou vůli se integrovat a nepotřebují k tomu žádné integrační strategie, žádné dotace ani aktivistické neziskovky.

Přesto se ze Strategie dozvídáme, že je třeba mít „včasné řešení vznikajících sociálních problémů“, že je třeba předcházet „závažným sociálním problémům“. Dozvídáme se, že „Pokud budeme cizince nálepkovat jednoznačnými kulturními charakteristikami a hodnotovými soudy, nepodaří se nám vytvořit efektivní strategii integrace.“ Proces integrace musíme prý řídit, abychom se v budoucnosti nemuseli potýkat s „nečekanými obtížemi“. Je prý třeba naplňovat hodnotu „otevřeného a soudržného města“. „Integrační snahy“ je prý třeba realizovat napříč všemi institucemi. Má např. vzniknout integrační platforma a v rámci ní pracovní skupiny, mezi nimiž bude i pracovní skupina zabývající řízením diverzity anebo pracovní skupina zabývající se prevencí negativních sociálních jevů a dopadů migrace. O integraci se mají šířit „podložené a věrohodné informace“ v systematické spolupráci s klíčovými aktéry integrace, mezi něž mají patřit i neziskové organizace. Míst, kde lze mezi řádky číst, o co ve skutečnosti jde, je více.

Stačí se rozhlédnout po Evropě, aby bylo jasné, že nelegální imigrace je vážný problém. Strategie na více než 70 stranách obsahuje spoustu balastu, který je únavné pročítat. Je záměrně velmi obecná, úzkostlivě se vyhýbá všemu konkrétnímu a jen tu a tam vyskočí něco varujícího. Bude-li Strategie uskutečňována, pomalu a potichu se v Brně vytvoří prostředí příznivé pro přicházení nelegálních imigrantů. Plíživě se vytvoří profesionální síť aktivistů a různých institucí připravená obhajovat integraci nelegálních imigrantů pomocí „vědeckých poznatků a důkazů“ a připravená bojovat se „stereotypy a klišé“ o cizincích. Přeloženo do srozumitelného jazyka: profesionalizovaná síť aktivistů připravených se kdykoli zaměřit na kritiky nelegální imigrace a veřejně je zostuzovat.

Strategii projednala už v červnu Rada města Brna a jednomyslně ji doporučila Zastupitelstvu schválit. Pro tehdy hlasovali všichni radní za ODS, KDU-ČSL, Piráty a ČSSD (pouze jeden radní za Piráty chyběl). Strategie je nepotřebným a nebezpečným dokumentem a je třeba ji odmítnout. Vyzýváme členy Zastupitelstva města Brna, aby pro Strategii nehlasovali.

Témata našich článků: