Navrhli jsme konkrétní řešení pro Zelný trh

Nízký počet prodejních stánků na Zelném trhu po jeho rekonstrukci, který vážně ohrožuje staletou tradici Zelného trhu, je způsoben především novým provozním řádem schváleným radou městské části Brno-střed dne 13. 4. 2015. Myšlenku zjišťovat a označovat původ prodávaných plodin považujeme obecně za zajímavou a hodnou podpory. Domníváme se však, že této myšlence nelze obětovat tradici Zelného trhu. Proto navrhujeme následující změny:

  1. Zrušit nová omezení zavedená novým provozním řádem tržiště a novou rozhodovací praxí Vaší městské části.
  2. Zavést označení „Domácí plodina – prověřeno městskou částí Brno-střed“, nebo obdobné, a prodejcům domácích plodin umožnit takto označovat svůj stánek, popř. zboží. Stánky s takovým sortimentem lze pro větší přehlednost soustředit do jedné části tržiště.

Zelný trh je staletou tradicí našeho města, která vedle toho, že je pro občany města vítanou příležitostí k nákupu, je rovněž turistickou atrakcí. Domníváme se, že zachování této tradice nic nebrání a je odpovědností městské části Brno-střed obnovit v tomto ohledu využívání Zelného trhu nejméně ve stejné intenzitě, jako tomu bylo před rekonstrukcí.

Témata našich článků: