Návrat sportu za Lužánky ovládá chaos

V roce 2014 připravil na základě dopravní prověřovací studie z téhož roku bývalý náměstek primátora Robert Kotzian, dnes předseda Brno+, investiční záměr pro výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro celou sportovně-zábavní lokalitu za Lužánkami. Stalo se tak až v závěru volebního období a tento investiční záměr byl do posledního kroku připravený předán novému vedení města vzešlému z voleb 2014.

Areál za Lužánkami je rozsáhlé území, ve kterém mají být dva stadiony, případně ještě akvapark. Příprava obou stadionů vyžaduje systematickou práci s celým areálem. Vedení města udělá jednotlivost pro fotbalový stadion, když je veřejnost naladěna na fotbalovou notu a pak ustane. Když vyhraje Kometa hokejový titul, koalice opět náhle vzplane aktivitou a domluví potřebnou, leč diskutabilní směnu nemovitostí. Přípravu jednoho stadionu (hokejového) vedení města „hodí“ na soukromý subjekt, zatímco přípravu druhého (fotbalového) provádí městská společnost.

Příprava hokejového stadionu probíhá za zavřenými dveřmi tím, že ji provádí soukromé společnosti. To je však pouze trik, jak informace o této důležité stavbě skrýt před veřejností a dávkovat je po troškách tak, jak se to zrovna hodí. Podle tiskové zprávy města ze dne 25. 4. 2017 tyto soukromé společnosti zpracovávají studii proveditelnosti. Brno+ požaduje uveřejnění této studie ihned po dokončení.

Podstatnou podmínkou fungování celého zalužáneckého areálu je výstavba dopravní a technické infrastruktury (tj. parkování, chodníků, silnic apod.). Podoba této infrastruktury závisí například na tom, jak bude areál provozován. Závisí také na tom, jak budou nové stadiony navrženy. Tuto infrastrukturu bude hradit město a je třeba ji také vyprojektovat, majetkově připravit a získat pro ni stavební povolení.

Má být možný souběžný provoz na obou stadionech, nebo ne? Bude vedle plaveckého bazénu realizován akvapark, nebo ne? To jsou příklady důležitých otázek, které určují podobu a náročnost celého areálu za Lužánkami a které je nezbytné co nejdříve vyřešit. To ale město nedělá a nahodile řeší pouze jednotlivosti podle toho, jak pociťuje tlak veřejnosti.

Město připravuje areál za Lužánkami chaoticky a nesystémově. Neřeší podstatné otázky spojené s přípravou areálu. Jedná nahodile a spíše pro mediální efekt.

Témata našich článků: