Nátlak na mobilní operátory placený z veřejných peněz

Městská část Brno-střed vedená zelenými politiky (Žít Brno a Zelení) usilovala v závěru minulého roku o sjednání nižších cen volání a mobilních dat pro občany této městské části. Městská část si v této souvislosti objednala u pražské P. R. agentury Taktiq Communications s.r.o. za 121.000,- Kč služby spočívající v propagaci kroků radnice Brno-střed a ve vyvíjení nátlaku na mobilní operátory. Předmět objednávky (v tomto případě i smlouvy) těchto služeb je na připojeném obrázku.

Souhlasíme s tím, že rozdíly mezi cenami volání a mobilních dat pro spotřebitele a podnikatele jsou nepřiměřené. Nicméně placení P. R. služeb tohoto druhu a skrytého nátlaku na mobilní operátory z veřejných peněz je velmi nestandardní.

Je absurdní, pokud veřejná instituce z veřejných peněz platí vyvíjení tvrdého nátlaku na soukromé společnosti, aby podaly nabídku, která vyhovuje politickým cílům politiků ovládajících tuto veřejnou instituci. Tyto praktiky hraniční s vyděračstvím placeným z veřejných peněz.

Objednávka (a smlouva) s P. R. agenturou. Tyto nátlakové služby si za 121 tisíc Kč objednala městská část Brno-střed vedená zelenými politiky.

Objednávka (a smlouva) s P. R. agenturou. Tyto nátlakové služby si za 121 tisíc Kč objednala městská část Brno-střed vedená zelenými politiky.

Nabízí se otázka, co bude následovat? Bude si městská část Brno-střed najímat agentury, aby vyvíjely nátlak např. na stavební firmy, aby podaly určité nabídky na veřejné zakázky? Nebo agentury, které budou nátlakovými metodami vynucovat po pekařích, aby občanům městské části Brno-střed prodávali levnější rohlíky? Služby společnosti Taktiq Communications s.r.o. placené touto městskou částí byly totiž přesně takové. Jakkoli nesouhlasíme s cenovou politikou mobilních operátorů vůči spotřebitelům, toto vynucování určitých nabídek veřejným zadavatelem považujeme za nepřijatelné.

Nyní je zřejmé, že představitelé městské části Brno-střed nikdy nevěřili, že jejich soutěž na nejnižší tarif má reálnou šanci na úspěch. Zřejmě proto se pokusili využít nátlakových metod.

Témata našich článků: