Náměstek Ander odpírá informace

Rada města Brna schválila dne 16. 12. 2014 usnesení, kterým uložila náměstku primátora M. Anderovi úkol dopracovat návrh časového harmonogramu a finančních nároků urbanistické soutěže na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem soutěže. Rada města Brna stanovila termín pro splnění tohoto úkolu na 27. 1. 2015.

Vypsání této urbanistické soutěže je v tuto chvíli předčasný, nesystémový a populistický krok.

Spolek Brno+ požádal den po termínu pro splnění úkolu, tedy 28. 1. 2015 nám. Andera podle zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí časového harmonogramu a finančních nároků urbanistické soutěže. Dostali jsme zamítavou odpověď s tím, že uložený úkol nám. Ander v termínu nesplnil.

Proto spolek Brno+ o poskytnutí časového harmonogramu a finančních nároků urbanistické soutěže požádal znovu 11. 2. 2015 a znovu obdržel zamítavou odpověď. Opět s odůvodněním, že nám. Ander úkol dosud nesplnil.

Nezbylo nám, než o požadované informace požádat potřetí.

Odpírání informací náměstkem Anderem považujeme za účelové. Než by spolku Brno+ náměstek Ander informace poskytnul, raději je účelově označuje za nehotové a vyhýbá se tak své zákonné povinnosti. Přitom se neostýchá ne svém blogu informovat o tom, že urbanistická soutěž je prakticky připravena: „…je třeba vypsat urbanistickou soutěž, ve které se utkají ty nejlepší odborné týmy se svými nápady. Tento týden (týden od 23. 2. 2015 – pozn. Brno+) mě čeká příprava a projednání materiálu do Rady města, který vyhlášení takové otevřené soutěže umožní.“

Je skandální, že náměstek Ander, který tak rád hovoří o otevřenosti, účelově odpírá poskytnout informace, na které je právní nárok. Raději úmyslně ani měsíc po termínu nesplnil úkol uložený Radou města,“ uvedl Robert Kotzian, předseda Brno+ a dodal: „Brno+ protestuje proti neustálému zpochybňování nestranného srovnávacího procesu variant přestavby železničního uzlu.“

Témata našich článků: