Naivita, nebo zrada vlastního města?

Prakticky každý ví, že se v Brně po 30 letech konečně připravuje nový územní plán. Základní dokument města, který říká, co se kde může stavět, nebo naopak, kde se stavět nesmí, kde se bude sportovat, kde zůstane zeleň apod. Bez územního plánu by město upadlo do stavebního chaosu.

Dnes přinášíme opravdu šokující zjištění. Článek je sice trochu delší, ale stojí za přečtení. Je o vztahu současné koalice a známé a vlivné neziskovky Frank Bold.

Frank Bold

Brno je pod neustálým tlakem zelených neziskovek. Jednou z nich je Ekologický právní servis, který vznikl v roce 1995 a v roce 2013 se přejmenoval na Frank Bold. Brno se vždy před těmito organizacemi muselo mít na pozoru. Složitou dobou proto bylo období 2014 až 2018, kdy členy vedení města byly aktivistické subjekty (Žít Brno, Piráti a Zelení). Pozice města byla podkopávána zevnitř, o únicích informací nemluvě.

Frank Bold stojí za zrušením zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (krajský územní plán), chlubí se zrušením rozsáhlé aktualizace stávajícího územního plánu města Brna, účastnila se obstrukcí dálnice D52 na Vídeň atd. Zářezů na pomyslné pažbě má Frank Bold opravdu dost. Frank Bold sídlí v domě, který patří jiné významné neziskovce a je tak součástí neprůhledného a relativně bohatého propletence zelených neziskovek. Dnes se Frank Bold vyvinul do skupiny čtyř firem a tří neziskovek.

Klíčová pasáž ze smlouvy. Seznamem se míní soupis aktivistů a neziskovek, které Frank Bold zastupuje proti městu. Příkazce je město. Zkratka ÚPmB znamená územní plán města Brna. Pro fajnšmekry doplňujeme, že z této pasáže vyplývá, že zastupování aktivistů a neziskovek je omezeno na ty, které Frank Bold k datu uzavření smlouvy již zastupovala. Dále je omezeno na věcný rozsah a smysl již poskytnutých služeb a nesmí být napadáno to, co Frank Bold městu poradila, pokud to město použije. To jsou však natolik gumová omezení, že na našem článku nemohou nic změnit.

Skandální smlouva s městem

Jednou z firem skupiny Frank Bold je advokátní kancelář. Současná koalice ODS + KDU-ČSL + Piráti + ČSSD udělala jen těžko uvěřitelný krok. S touto advokátní kanceláří, tedy s odnoží někdejšího Ekologického právního servisu, uzavřela závěrem roku 2020 smlouvu na poskytování právních služeb v oblasti přípravy nového územního plánu. Tato smlouva byla radou města Brna schválena hlasy všech přítomných radních.

Ze smlouvy se dozvíme, že Frank Bold současně zastupuje neurčitý okruh osob (aktivistů a asi i neziskovek), které podaly námitky proti návrhu nového územního plánu. Ve smlouvě se také dočteme, že město souhlasilo s tím, aby Frank Bold tyto osoby i nadále zastupovala, a to i v soudním řízení o zrušení nového územního plánu, jakmile bude vydán.

Frank Bold tedy radí aktivistům a neziskovkám, které s velkou pravděpodobností budou nový územní plán napadat, a současně se díky smlouvě s městem dostává k velmi citlivým informacím o tom, jak bude město stavět svoji obranu právě proti těmto aktivistům a neziskovkám. Dává smysl, aby jedna advokátní kancelář zastupovala obě strany s protikladnými zájmy? Skutečně si naši radní myslí, že Frank Bold může zastupovat aktivisty a neziskovky proti městu a současně hájit město proti nim? Čí zájmy Frank Bold upřednostní, když se bude muset rozhodnout? Města, nebo aktivistů, jestliže je Frank Bold zelenou neziskovkou, která se už 25 let obouvá do různých rozvojových projektů včetně těch brněnských?

Hlasování brněnských radních o uzavření smlouvy s Frank Bold.

Závěr

Uzavření smlouvy s Frank Bold znamená vysoké riziko nekontrolovatelných úniků informací, které se mohou při obraně nového územního plánu před soudem ukázat jako strategicky důležité. Pokoušeli jsme se získat seznam aktivistů a neziskovek, které Frank Bold současně zastupuje proti městu. Marně. Město informace tají a odmítá je poskytnout.

Jak celou situaci stručně nazvat? Byla by „zrada“ příliš silné slovo…? V každém případě je jednání koalice ODS + KDU-ČSL + Piráti + ČSSD naivní, skandální a neuvěřitelné. Možná, jak se to často děje, je i v tomto případě cesta do pekla dlážděna dobrými úmysly. Možná si radní naivně řekli, že když zrovna s Frank Bold uzavřou smlouvu, tak si zajistí hladký průběh projednání nového územního plánu. Kde je ovšem hranice mezi naivitou a jednáním, které by bylo možné úspěšně přirovnat ke zradě vlastního města…?

Závěrem připojíme známou parafrázi jednoho citátu Winstona Churchilla: usmiřovatel (appeaser) je ten, kdo krmí krokodýla v naději, že jeho samotného sní až jako posledního…

Témata našich článků:,