Naivita, nebo zrada vlastního města? Další zjištění.

Část diskuse na facebookové stránce Klidné Jehnice.

V článku Naivita, nebo zrada vlastního města? jsme upozornili na jen těžko uvěřitelný střet zájmů, který způsobilo vedení města Brna tím, že uzavřelo smlouvu o poskytování právních služeb k návrhu nového územního plánu s advokátní kanceláří Frank Bold. Tato advokátní kancelář je přejmenovaný Ekologický právní servis, tj. politická neziskovka, která Brno dlouhé roky trápila.

Smlouva s Frank Bold znamená vysoké riziko nekontrolovatelných úniků informací, které se mohou při obraně nového územního plánu před soudem ukázat jako strategicky důležité. Frank Bold totiž bude současně proti městu zastupovat žalobce, kteří chtějí nový územní plán napadnout. Pokoušeli jsme se získat seznam těchto žalobců, ale marně. Město jej tají. Napsali jsme proto otevřený dopis odpovědnému náměstkovi primátorky Petru Hladíkovi (KDU-ČSL). Pan náměstek v odpovědi vyloučil, že by na seznamu byly neziskovky nebo aktivisté. Uvedl také, že rizika prověřili předem a není tedy důvod je nyní analyzovat.

Tři tváře kanceláře Frank Bold

Podívejme se na jeden příklad, ze kterého vyplývá, že pan náměstek Hladík buď vůbec neví, co píše, nebo nás vodí za nos. Na prvním obrázku vidíte debatu z facebookové stránky neziskovky Klidné Jehnice pod jejich prohlášením, že chystají žalobu proti novému územnímu plánu. Z diskuse vyplývá, že budou při podání žaloby právně zastoupeni jednou ze tří advokátních kanceláří – Frank Bold, Dohnal & Bernard, nebo Doucha Šikola. Klidné Jehnice záměrně mlží a nechtějí přiznat, která z těchto advokátních kanceláří je bude zastupovat. Přestože už toto mlžení je svého druhu přiznání, je to jedno. Frank Bold, Dohnal & Bernard a Doucha Šikola jsou totiž natolik propojené (viz obrázek), že je vlastně jedno, která z nich bude Klidné Jehnice nakonec proti městu zastupovat. Tyto kanceláře jsou z hlediska našeho problému vlastně jednou organizací, třemi tvářemi kanceláře Frank Bold. Vedle toho máme informaci, že další brněnská politická neziskovka, NESEHNUTÍ, bude také podávat žalobu proti návrhu nového územního plánu a také bude zastoupena jednou z těchto tří kanceláří. Riziko úniků informací do NESEHNUTÍ by vedení města mělo brát velmi vážně!

Propletenec zelených advokátních kanceláří, které podle našich informací budou zastupovat různé subjekty proti městu Brnu. Frank Bold je skupina složená z více organizací. Dvě hlavní jsou advokátní kancelář, která se dříve jmenovala Šikola a partneři, a politická neziskovka, která se dříve jmenovala Ekologický právní servis. Tyto organizace jsou však natolik úzce propojeny, že nemá praktický význam mezi nimi rozlišovat.

Opili náměstka Hladíka rohlíkem?

Z uvedeného propojení advokátních kanceláří lze dovodit, že mezi nimi probíhá a bude probíhat čilá informační výměna. Přitom se jedná o advokátní kanceláře, jejichž společnou minulostí je radikální politická neziskovka Ekologický právní servis. Napadání rozvojových projektů měst bylo od počátků podstatnou náplní činnosti Ekologického právního servisu. Jak moc musí být člověk naivní, aby uvěřil, že nyní už je to jinak? Potvrzuje se tedy, že vážná rizika, která jsme popsali v článku Naivita, nebo zrada vlastního města?, jsou skutečná.

Ovšem panu náměstkovi Petru Hladíkovi k tomu, aby popíral evidentní střet zájmů, do kterého se město uzavřením smlouvy s Frank Bold dostalo, podle všeho stačí, že neziskovky a aktivisty proti městu formálně nezastupuje přímo Frank Bold, ale její dvě další tváře Dohnal & Bernard nebo Doucha Šikola. To je ovšem tak naivní, že se nelze nezeptat: opili náměstka Hladíka rohlíkem, nebo to dělá schválně?

Závěr

Jak dlouho bude náměstek primátorky Petr Hladík a zbytek koalice popírat, že smlouva mezi městem a Frank Bold znamená skandální střetu zájmů? Jeden propletenec advokátních kanceláří bude zastupovat město i jeho odpůrce. A to v tak zásadní věci, jako je nový územní plán. Město se tak do značné míry stává rukojmí tohoto propletence. Požadujeme co nejdříve smlouvu s Frank Bold ukončit a vyhodnotit vzniklá rizika.

Témata našich článků: