Mínus 42% parkovacích míst na Štefánikově ulici

Město Brno nechalo vypracovat aktualizaci studie rekonstrukce ulice Štefánikovy. Nyní se prezentuje pěkně vypadajícími vizualizacemi, avšak neuvádí podstatnou skutečnost. V důsledku této rekonstrukce se současný počet parkovacích míst na ul. Štefánikova sníží  z 273 míst na 158 míst. To znamená, že ubude 115 parkovacích míst. Tím rekonstrukce citelně zasáhne život a podnikání na této ulici. Jsme přesvědčeni, že tak razatní úbytek parkovacích míst není nutný.

Témata našich článků:,