MHD pro řidiče zdarma kvůli smogu je populistický nesmysl

Smogová situace na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 14. 2. 2017 11:06 hodin. Je vidět, že situace je středně závažná, nikoli kritická. Vidíme také, že je shodná v podstatné části republiky a nejde o nic, co by trápilo jen Brno. Nejde tedy o nic, co by bylo dominantně způsobeno brněnskou dopravou.

Smogová situace na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 14. 2. 2017 11:06 hodin. Je vidět, že situace je středně závažná, nikoli kritická. Vidíme také, že je shodná v podstatné části republiky a nejde o nic, co by trápilo jen Brno. Nejde tedy o nic, co by bylo dominantně způsobeno brněnskou dopravou.

Město zamýšlí zajistit v době smogové situace MHD pro řidiče automobilů zdarma. Zelený náměstek primátora Martin Ander vytváří tlak na zbytek vedení města. Snaží se situaci vykreslit jako vysoce vážnou tak, jak je jako zelený alarmista zvyklý.

Aby bylo jasno, v žádném případě nezpochybňujeme škodlivost smogu a prachu. Odmítáme však, aby byla situace vykreslována dramatičtěji než je a především, aby byla smogová situace zneužívána pro politické cíle a zájmy zelených neomarxistů a alarmistů.

Opatření spočívající v MHD zdarma pro řidiče automobilů je populistické plácnutí do vody. Efekt bude mizivý, pokud vůbec nějaký. Je to drahé (až 1 mil. Kč denně) a vůči držitelům předplatních jízdenek navíc diskriminační opatření vůči držitelům předplatních jízdenek (tzv. šalinkaret).

Skutečným smyslem zbrklého jednání náměstka Andera, který chce toto opatření okamžitě zavést, je honba za politickými body. Svou rétorikou a časovým tlakem vytváří on a s ním spřízněné zelené organizace tlak na zbytek vedení města. Cílem zelených je zneužít smogovou situaci k prosazování svých zájmů.

Posedlost zeleného náměstka Andera politickými body jde až tak daleko, že neváhá lhát veřejnosti. Dnes, 14. 2. 2017, to otevřeně napsal primátor města na svůj Facebook.

Posedlost zeleného náměstka Andera politickými body jde až tak daleko, že neváhá lhát veřejnosti. Dnes, 14. 2. 2017, to otevřeně napsal primátor města na svůj Facebook.

Na dnešní smogové mapě (viz obrázek) je vidět, že situace je středně závažná, nikoli kritická. Vidíme také, že je shodná v podstatné části republiky a nejde o nic, co by trápilo jen Brno. Přestože je zřejmé, že brněnská silniční doprava ke smogové situaci obecně přispívá, není hlavní příčinou současné situace. Náměstkem Anderem navrhované opatření proto nebude mít prakticky žádný efekt.

To, co má z hlediska řešení smogových situací skutečně smysl, je urychlená výstavba velkého městského okruhu a komunikací, které z města odvedou tranzitní dopravu (tj. auta, která městem jen projíždějí). To jsou zejména tzv. tangenty na jihu města a hlavně D43 (tzv. „německá dálnice“). Jsou to však současně stavby, proti kterým náměstek Ander a jeho Strana zelených léta bojují.

Ředitelka brněnské zelené nadace Veronica využívá smogové situace k natahování zelené ruky po penězích. Používá slova jako "pokání", aby čtenářům vnutila pocit viny... Jak typické...

Ředitelka brněnské zelené nadace Veronica využívá smogové situace k natahování zelené ruky po penězích. Používá slova jako „pokání“, aby čtenářům vnutila pocit viny… Jak typické…

Je smutným paradoxem, že na stejném jednání rady města Brna dne 7. 2. 2017, kdy byl návrh na MHD při smogových situacích zdarma poprvé předložen, se náměstek primátora Martin Ander pokusil atakovat plán výstavby D43 (město se totiž mělo vyjádřit k aktualizaci zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, kde je hlavním otázkou právě trasa D43). Přitom právě D43 má z hlediska řešení tranzitní dopravy, a tím smogové zátěže, zásadní význam.