Městu hrozí rozvojová katastrofa

Na zastupitelstvu města Brna dnes vystoupil zástupce několika starostů Jan Levíček (starosta městské části Brno-Ořešín) s výzvou, aby náměstek Ander přijal politickou odpovědnost za hrozící neexistenci územního plánu po roce 2020. Na vzniku této hrozby má náměstek Ander lví podíl. Po vzájemné domluvě se starostou Levíčkem vydáváme tuto tiskovou zprávu.

Brno+ podporuje výzvu přednesenou starostou Levíčkem náměstku Anderovi, aby přijal politickou odpovědnost za hrozbu, že město nebude po roce 2020 mít územní plán. Náměstek Ander se vymlouvá na státní správu a rozhodování kolektivních orgánů. On sám však na nebezpečí, že město nebude po roce 2020 mít územní plán, nese podstatnou část viny.

Současný územní plán města platí od roku 1994. Pokud město nepřijme potřebná opatření, skončí jeho platnost s koncem roku 2020. Takovým opatřením měl být nový územní plán, jehož pořizování bylo zastaveno, nebo aktualizace územního plánu, kterou loni zrušil soud.

Podíváme-li se do historie, zjistíme, že zásadní vinu na současném stavu nesou Zelení a především osobně náměstek primátora Martin Ander:

  • Když byl poprvé náměstkem (období 2006-2010), vnucením třetí varianty konceptu nového územního plánu celý proces významně zbrzdil a zdražil.
  • Tím způsobil nutnost zpracování aktualizace stávajícího územního plánu, které začalo v roce 2008.
  • Když byla náměstkem Anderem prosazená aktualizace dokončena, podle jím prosazeného zadání, podílel se na přípravě jejího soudního napadení.
  • Když v lednu 2015 Krajský soud aktualizaci stávajícího územního plánu zrušil, znemožnil náměstek Ander podání kasační stížnosti, která měla šanci na úspěch.

Nebude-li od 1. 1. 2021 mít město Brno územní plán, bude poškozen prakticky každý občan. Výrazně bude omezen rozvoj města. Povolování nových staveb bude možné pouze v určitých částech města. Dramaticky vzroste nejistota všech občanů, neboť padne většina pravidel, kterými se dnes povolování staveb řídí.

Témata našich článků: