Městský koncern: v Brně se úspěch nosit nebude

Čtete třetí díl seriálu Brno+ o tom, jak polozelené vedení města chce z jednoho místa ovládat devět městských společností. Loga těchto společností jsou na obrázku. Vedení města těchto devět městských firem seskupí do tzv. koncernu, který bude řídit rada města Brna. V prvním díle Městský koncern: totální politizace městských firem jsme psali o tom, že koncern bude, navzdory slibům polozelené koalice, totální politizací těchto firem. V druhém díle Městský koncern: kým a jak bude ve skutečnosti řízen jsme psali o tom, kdo a jak bude ve skutečnosti koncern řídit.

Loga devíti společností, které město ze 100 % vlastní. Tyto společnosti se mají stát součástí koncernu, tedy jednotného a plně politického řízení radou města Brna.

Dnes se budeme věnovat tomu, jaké činnosti budou přes koncern vlastně řízeny. Lakonicky řečeno: v podstatě všechny. Nebudeme se pouštět do spekulací o tom, jaké jsou skutečné motivace pro zavádění jednotné investiční politiky koncernově řízených firem. Nebudeme se pouštět ani do spekulací, kam povede jednotné řízení personální politiky vedoucích pracovníků řízených firem. A tak dále.

Upozorníme však na to, že polozelená koalice chce uvedených devět městských firem centrálně řídit tak, aby vzájemně spolupracovaly na rozložení dluhového zatížení a docházelo k tzv. optimálnímu využití dostupných finančních zdrojů.

Spolupráce na rozložení dluhové zátěže znamená, že zdravé společnosti budou moci dostat přikázáno, aby převzaly dluhy jiných společností. Spolupráce na optimálním využití dostupných finančních zdrojů zase znamená, že když jedna společnost bude léta šetřit na nové investice, může vedení města vydat politický příkaz, kterým tyto úspory vezme a půjčí nebo převede do jiné společnosti, která tolik nešetřila.

Jinak řečeno, zodpovědné chování městských firem, které budou koncernově řízeny, přestane mít smysl. Začne se více vyplácet utrácení a zadlužování. Takové hospodaření chceme?

Městský koncern svým charakterem mnohem více připomíná řízení ve stylu socialistického plánování. Řízen bude politicky, s chabou demokratickou kontrolou a tak, aby se hospodárnost a spořivost nevyplácela.

Nestačí, že polozelená koalice svou neschopností v oblasti územního plánování prakticky zastavila rozvoj Brna. Nyní nám servíruje městský koncern. Jak hluboko chce tato koalice naše město ještě potopit…?

Témata našich článků:,