Městský koncern: totální politizace městských firem

Město vlastní ze sta procent devět akciových společností (v dalších má podíl). Loga těchto společností jsou na obrázku. Hnutí ANO, nejsilnější koaliční strana ve vedení města, halasně kandidovalo se slibem, že odstraní naprostou většinu politiků z představenstev městských společností. To stejné obsahovala koaliční smlouva uzavřená před nástupem nového vedení města.

Jaká je skutečnost? Politici sedí v představenstvech nadále. Část demokraticky volených zastupitelů skutečně nahradili „nezastupitelé“.  Jenže jde o kamarády a věrné koaličních stran (psali jsme o tom v článku Radnice: personální čistky a dosazování politicky spolehlivých)…

Nyní vedení města přichází s tím, že devět stoprocentně vlastněných firem podřídí jednotnému řízení. Vytvoří se tzv. koncern řízený přímo radou města pomocí tzv. koncernového výboru, který bude městské radě připravovat pokyny pro jednotlivé městské firmy. Koncernový výbor tedy bude velmi vlivná skupina lidí.

Loga devíti společností, které město ze 100 % vlastní. Tyto společnosti se mají stát součástí koncernu, tedy jednotného a plně politického řízení radou města Brna.

Koncernový výbor budou tvořit dvě osoby zvolené radou města Brna a předsedové představenstev devíti řízených společností. Předsedové představenstev sedmi z těchto společností jsou politici koaličních stran (3 x ANO, 2 x Zelení, 2 x KDU-ČSL). Koncernový výbor tedy bude mít 11 členů, z nichž 9 (7 politických předsedů představenstev + 2 členové volení radou města) budou politici nebo „politicky spolehlivé“ osoby.

Koncernový výbor bude řízené společnosti řídit prakticky ve všech oblastech. Zmiňme například investice a nákupy zboží a služeb, tedy veřejné zakázky. V rukou koncernového výboru a radních se bude kumulovat ohromná ekonomická moc. Devět společností, které mají být koncernově řízeny, hospodaří odhadem s 9 miliardami Kč ročně. Mít kontrolu nad tak obrovským rozpočtem bude jistě zajímavé…

Dnes je každá společnost řízena svým představenstvem voleným radou města. Do každodenního života jednotlivých společností mohou radní města zasahovat jen výjimečně a nepřímo. Žádné představenstvo ve svých rukou nedrží takovou moc, jakou si vezme rada města ustanovením koncernu. Radu města Brna přitom tvoří ze 100 % jen politici. Koncernový výbor budou tvořit politici z 80 %. Takto si vedení města představuje odpolitizování městských společností?

Koncern devíti městských společností tak, jak je navržen, je pravým opakem toho, co koalice slibovala. Všechny řízené společnosti se ocitnou pod jednotným a prakticky zcela politickým vedením. Dojde k nebývalé koncentraci ekonomické moci v rukou 11 radních…


Poznámka: autorem úvodní fotografie Nové Radnice je Harold.

Témata našich článků:,