Městský koncern: kým a jak bude ve skutečnosti řízen

Město vlastní ze sta procent devět akciových společností. Loga těchto společností jsou na obrázku. Hnutí ANO, nejsilnější koaliční strana ve vedení města, halasně kandidovalo se slibem, že odstraní naprostou většinu politiků z představenstev městských společností. To stejné obsahovala koaliční smlouva uzavřená před nástupem nového vedení města.

Loga devíti společností, které město ze 100 % vlastní. Tyto společnosti se mají stát součástí koncernu, tedy jednotného a plně politického řízení radou města Brna.

Vedení města přistupuje k odpolitizování městských firem skutečně svérázně – jejich podřízením jednotné politické moci ve formě tzv. koncernu. Nyní budou řízeny z jednoho místa. To znamená totální politizaci těchto firem. Psali jsme o tom v článku Městský koncern: totální politizace městských firem.

Jednotné koncernové řízení má vypadat tak, že zúčastněné městské firmy bude řídit přímo rada města Brna. K řízení koncernu budou radní vydávat tzv. koncernové pokyny, které bude připravovat tzv. koncernový výbor. Jedenáctičlenný koncernový výbor bude mít k dispozici kancelář s řadou nových „úředníků“. Koncernové pokyny tedy připraví kancelář, projedná je výbor a schválí rada města.

A teď to hlavní. Kancelář koncernového výboru, což bude velmi vlivná skupina „úředníků“, bude součástí společnosti Technické sítě Brno. Technické sítě Brno provozují zejména veřejné osvětlení a kolektorovou síť. Najednou se však hodí i k umístění „úřadu“ pro centrální řízení devíti městských společností… Vedení Technických sítí Brno, a zejména jejich představenstvo, bude mít nezanedbatelný vliv na chod kanceláře koncernového výboru a tím i na podobu koncernových pokynů.

Předsedou tříčlenného představenstva Technických sítí Brno je vlivný radní Pavel Staněk z ANO. Místopředsedou je jistý Zdeněk Forman, který sice není členem zastupitelstva, ale je dosazen Stranou zelených (psali jsme o tom v článku Radnice: personální čistky a dosazování politicky spolehlivých). Třetím členem představenstva je Jan Hollan, zastupitel za Žít Brno a otec náměstka primátora Matěje Hollana.

Tito tři pánové, jeden za ANO a druzí dva zelení, budou prostřednictvím kanceláře koncernového výboru mít vliv na devět městských společností, které dohromady hospodaří s 9 miliardami Kč ročně. Formálně bude mít hlavní slovo rada města, ale každodenní praxe bude taková, že faktický vliv bude v rukou koncernového výboru, ale také této trojice politiků.

„Úředníci“ kanceláře koncernového výboru budou podle všeho zaměstnanci Technických sítí Brno. Vliv představenstva této společnosti a jeho předsedy na výběr a každodenní činnost těchto „úředníků“ bude sice nepřímý, ale nelze jej z podstaty věci popřít.

Lze si jen klást otázky, kam tato kumulace moci v rukou ANO a zelených povede. K lepší konkurenceschopnosti řízených společností to patrně nebude. Co svět světem stojí, vždycky dobře fungovala motivace k zisku. Politické řízení obchodní činnosti naopak nefungovalo nikdy. Proč se tedy Brno vydává touto veskrze slepou cestou…?

Témata našich článků:,