Město nevybralo nejlepší vizi Plánu mobility

Plán udržitelné městské mobility města Brna je důležitým strategickým dokumentem města v oblasti dopravy. Na základě komplexních analýz stanoví opatření pro uspokojení potřeb mobility obyvatel ve městě Brně a v Jihomoravském kraji s důrazem na udržitelný rozvoj města a kvalitu života ve městě.

Plán mobility je rozdělen na analytickou a návrhovou část. Analytická část byla schválena radou města Brna 30. 6. 2015. Dalším krokem byl výběr vize pro zpracování návrhové části Plánu mobility, který rada města provedla na své schůzi dne 22. 12. 2015. Vize podstatně předurčí podobu strategického plánování města v oblasti dopravy.

Celkem bylo hodnoceno 7 návrhů vizí. Návrhy byly hodnoceny pěti hodnotitelskými organizacemi. Rada města Brna však (vzato podle průměru jednotlivých hodnocení) nevybrala nejlepší vizi, ani druhou nejlepší vizi. Rada města účelově schválila vizi Zbyňka Sperata, která se umístila až třetí. Tato vize obsahuje problematický cíl: „zvýšit počet domácností nevlastnících auto (o 20% do r. 2050)“. Město takového cíle může dosáhnout pouze drastickou regulací automobilové dopravy. Tato vize také požaduje zamezení zvyšování počtu parkovacích míst v širším centru nad úroveň roku 2015. Veřejnost by měla vědět, že město plánuje takto tvrdě zasáhnout do dopravního systému.

„Ve vizi Zbyňka Sperata zcela převažují omezení a tvrdé regulace. Není v ní ani zmínka o klíčových dopravních problémech města – kritický stav železničního uzlu, nedokončený velký městský okruh apod.,“ komentuje její znění Robert Kotzian, předseda Brno+.

O přípravě Plánu mobility město informuje na stránkách www.mobilitabrno.cz/navrhy (zde je dostupných pouze 5 ze 7 hodnocených vizí). Tyto stránky však zamlčují, že rada města Brna posuzovala také návrh týmu Magistrátu města, který byl hodnocen jako suverénně nejlepší. Vedení města Brna by mělo být hrdé na to, že jeho vlastní lidé jsou schopni připravit nejlepší návrh. Místo toho je takový návrh smeten ze stolu a jeho existence utajena před veřejností.

„Rada měla vybrat nejlepší návrh. Je však zřejmé, že toto důležité rozhodnutí rady bylo podřízeno politickým potřebám členů vedení města,“ uzavírá Robert Kotzian.

Témata našich článků:,