Město bez budoucnosti

Zastupitelstvo města Brna schválilo dlouho očekávanou tzv. vizi prostorového rozvoje. Tento dokument má, jak jeho název napovídá, v základních obrysech stanovit, jak se má Brno prostorově rozvíjet. Zpracování vize prostorového rozvoje si prosadil náměstek primátora Martin Ander (Zelení) jako podklad pro nový územní plán. Zpracovatelem byla Kancelář architekta města.

Vize prostorového rozvoje vypadá na první pohled hezky. Ale na druhý pohled vyjde najevo, že výsledek téměř roční práce je bohužel slabý a ideologicky zatížený. Vize prostorového rozvoje v několika momentech připomíná spíše volební program Strany zelených, než strategický dokument určující základní směry prostorového rozvoje města.

Kromě politických proklamací, které jsou jakoby „náhodou“ z repertoáru zelených politických hnutí, a cílů tak obecných, že jsou jako cíle vlastně k ničemu, neobsahuje vize prostorového rozvoje nic nového. Všechny cíle, které vize prostorového rozvoje stanovuje, jsou obsaženy již v zadání územního plánu z roku 2006 a v dalších strategických dokumentech města.

Ve vizi prostorového rozvoje navíc chybí to podstatné: jak má město řešit svůj vůbec nejvážnější problém, kterým je suburbanizace, tedy vylidňování města? Vize prostorového rozvoje nejenže nedává na tuto otázku odpověď, ale z ambice problém suburbanizace řešit dokonce ustupuje.

Vizi prostorového rozvoje lze shrnout tak, že hlavním rozvojovým cílem našeho města má být pouhé „šperkování“ současného stavu. Získávání nových obyvatel má být řešeno jen konzervativně. To je ale budoucnost bez ambicí. Je to vize Brna, které nemá obstát v tvrdé konkurenci regionálních sídel. Takový pohled na budoucnost města je nepřijatelný.

Vize prostorového rozvoje je zatížena politickým programem zelených hnutí, která nenávidí rozvoj měst v pravém slova smyslu. Vedle toho už vize prostorového rozvoje neobsahuje nic nového a jen objevuje již mnohokrát objevené. Proč jsme museli ztratit kvůli tomuto zpolitizovanému, nepotřebnému a nepřínosnému dokumentu rok času, když nám chybí každý měsíc? Když Brnu vážně hrozí, že za několik let přijde o územní plán

Ale k něčemu tento dokument přeci jen je. Zřetelně ukazuje, jaký rozvoj našeho města chtějí zelení doopravdy. V podstatě žádný.


Vize prostorového rozvoje v první verzi, kterou rada města Brna projednala dne 6. 6. 2017, si můžete stáhnout zde (verze, kterou schválilo zastupitelstvo města Brna, se liší jen v nepodstatných detailech).

Témata našich článků:, ,