Manipulativní hra zelených o nádraží

Brno+ k nezávislému týmu expertů
Cokoli, co tento „nezávislý“ tým expertů jmenovaný radou města Brna na návrh zeleného náměstka Andera vyprodukuje, bude nedůvěryhodné a k ničemu.
Blíží se jeden z nejzásadnějších momentů tohoto volebního období a Brna vůbec. Do konce ledna 2018 projedná zastupitelstvo města stanovisko ke studii proveditelnosti nového železničního uzlu Brno. Buď zvolí variantu Řeka, nebo Petrov. Zelená část vedení města si uvědomuje, že studie proveditelnosti prokázala, že výhodnější je varianta Řeka. A to se jim nelíbí. Proto znovu vytáhli do zákopové války proti městu. Náměstek primátora Martin Ander (Zelení) předložil radě města Brna návrh na sestavení „nezávislého expertního týmu“ složeného z vysokoškolských učitelů, který ze dvou náměstkem Anderem vybraných hledisek (MHD a část ekonomiky) posoudí varianty nového železničního uzlu Brno.

Pokud něco nebo někoho náměstek Ander označí jako „nezávislé“, můžeme si být jisti, že je to velmi závislé. Seznam expertů vychází částečně z návrhů samotných vysokých škol, které na základě dohody s náměstkem Anderem oslovil primátor. Rada města nakonec schválila těchto šest osob:

  • Ing. Pavel Drdla, Ph.D. – navržen Univerzitou Pardubice, nezařaditelný;
  • Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. – navržen ČVUT jako náhradník za jinou osobu, nezařaditelný;
  • Ing. Anna Dolinayová, Ph.D. – navržena přímo náměstkem Anderem;
  • Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. – navržen Masarykovou univerzitou za Doc. Kvizdu, který před loňským referendem vystupoval na straně zelených; jak ale uvádíme níže, Doc. Tomeš je stejný problém;
  • RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. – navržen přímo náměstkem Anderem;
  • Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. – navržen VUT, nezařaditelný.

Dodejme, že náměstek Ander navrhoval, aby se „nezávislými“ členy tohoto expertního týmu stali také Doc. Martin Kvizda a Dr. Daniel Seidenglanz. To mu naštěstí neprošlo. Oba dva tito pánové jsou známými příznivci zelených (postačí například tento odkaz). Ovšem i Doc. Zdeněk Tomeš je známým podporovatelem zelených. Tento tým „nezávislých“ expertů je tedy, samozřejmě zcela „náhodou“, nejméně z poloviny na straně zelených a tím zcela nedůvěryhodný.

Přestavba železničního uzlu ovlivní Brno z mnoha hledisek. Varianty řešení nového železničního uzlu proto musí být hodnoceny z hlediska dopravního (železniční doprava, integrovaná doprava, MHD a individuální), ekonomického, z hlediska rozvoje města a dopadů na životní prostředí apod. Je třeba brát v úvahu vysokorychlostní tratě. Proč náměstek Ander předložil zadání pro „nezávislý“ expertní tým, které říká, že tito experti mají varianty nového uzlu posoudit jen ze dvou z mnoha důležitých hledisek…? Důvody známe, ale to už je nad rámec rozsahu tohoto článku.

A jak vlastně zadání pro „nezávislý“ expertní tým vzniklo? Překvapivě tak, že ho napsal náměstek Ander s několika zelenými aktivisty… Co to znamená, to není třeba popisovat.

Takže si to shrňme. Zelená část koalice, ústy náměstka Andera (Zelení), předložila manipulativní návrh na složení „nezávislého“ expertního týmu. I po „osekání“ radou města je tento tým nejméně z poloviny na straně zelených a tím zcela nedůvěryhodný. Zadání pro tento tým je napsáno manipulativně přímo zeleným náměstkem Anderem. Nezbývá než konstatovat, že cokoli, co tento „nezávislý“ tým expertů vyprodukuje, bude nedůvěryhodné a k ničemu.

Témata našich článků: