Lužánky: ustupování už stačilo, je čas přejít do útoku. Nabízíme pomoc a jednání u kulatého stolu.

Ke konci dubna jsme uveřejnili zásadní článek ke kauze pozemků za Lužánkami a případného návratu hokeje za Lužánky: Nový stadion pro Kometu. Město nehraje fair play. Na tento náš článek reagoval na svém Facebooku primátor Petr Vokřál. Na jeho reakci jsme museli odpovědět: Odpověď na reakci primátora ke kauze pozemků za Lužánkami. Popsali jsme také, co by to přesně znamenalo postavit novou hokejovou halu namísto velodromu na Výstavišti (viz náš článek Kometa na Velodromu?!)

Rozporuplné jednání současné koalice se společnostmi pana Procházky ohledně sportovní lokality za Lužánkami bude mít pokračování na zastupitelstvu města 15. května 2018.

Problém je třeba vyřešit, ať už za Lužánkami nové stadiony budou, nebo ne. Jde především o ochranu majetkových zájmů města.

Připomeňme si, co společnosti pana Procházky za Lužánkami vlastně mají (viz také obrázek):

  1. Podzemní garáže. Tato stavba patří jedné společnosti pana Procházky, ale stojí na pozemku města neoprávněně, tj. de facto „na černo“.
  2. Chodníky, silnice, lavičky, odpadkové koše atd. Tyto věci jsou majetkem společnosti pana Procházky, ale pouze údajně. Když se před soudy tato společnost domáhala určení, že jí tyto věci patří, prohrála. I kdyby jí ale patřily, pořád platí, že tyto věci stojí na pozemcích města. Opět „na černo“.
  3. Tenisový areál. Stavby v rámci tohoto areálu patří společnosti pana Procházky, ale zase: stojí na pozemku města „na černo“.

Jak je obecně známo, polozelená koalice se pokusila prosadit dvě nehorázné směny lukrativních městských domů za uvedený majetek. Naštěstí neúspěšně. Nyní je Zastupitelstvu navrženo, aby souhlasilo s tím, že se společnostem pana Procházky nabídnou místo domů peníze.

Vedení města v rámci podkladů pro úterní zastupitelstvo zveřejnilo tři odhady ceny toho majetku. V průměru je to 245 milionů Kč. Otázkou je, jak taktické od koalice bylo tuto částku předem zveřejňovat? Jak pravděpodobné nyní je, že se společnosti pana Procházky nechají dotlačit k nižší částce…?

My v Brno+ dlouhodobě jasně říkáme: je načase, aby město přešlo do útoku. Brno musí přestat ustupovat. Brno vlastní všechny pozemky a všechny stavby, za které je polozelená koalice připravena dát 245 milionů Kč, jsou na těchto pozemcích „na černo“. Co by dělal každý z nás, kdyby na jeho pozemku stály „na černo“ cizí stavby a jejich majitel by nás vydíral? Odpověď je nasnadě: okamžitě bychom majitele těchto staveb vyzvali k jejich odstranění a k vyklizení pozemku.

Mapa nároků společností pana Procházky. Fialovou barvou vpravo nahoře je vyznačen tenisový areál. Růžovou barvou zhruba uprostřed dole jsou vyznačeny podzemní garáže. Zelené plochy jsou pozemky ve vlastnictví města, na kterých jedna ze společností pana Procházky tvrdí, že má chodníky, silnice, lavičky atd.

Koalice dávkuje informace k celé kauze velmi opatrně a říká jen to, co skutečně musí. Některé informace dokonce účelově odmítá poskytovat. Vskutku otevřené vedení města… Proto nemůžeme vyloučit, že existuje pádný argument, proč nepostupovat tak, jak navrhujeme. Dosud však žádný takový argument nepadl. Nechceme jen kritizovat. Proto jasně říkáme, že jsme připraveni zasednout ke kulatému stolu a podílet se na jednání o dalším postupu.

Opakujeme, že problém se společnostmi pana Procházky je nutné vyřešit bez ohledu na to, kde, kdy a zda vůbec bude město stavět nové stadiony. Město musí přestat před společnostmi pana Procházky couvat. Musí přejít do útoku a domáhat se svých vlastnických práv k tamním pozemkům. Nabízíme vedení města pomoc a jednání u kulatého stolu.


Úvodní obrázek je chráněn licencí CC BY-SA 3.0 a jeho autorem je Petr Šmerkl, Wikipedia.