Konec zeleného vydírání?

Takto zelení na stránce www.vrattelidemprava.cz manipulují. Ve skutečnosti se bojí o svůj vliv.

Takto zelení na stránce www.vrattelidemprava.cz manipulují. Ve skutečnosti se bojí o svůj vliv.

Už 7. června 2017 bude Senát projednávat novelu stavebního zákona, proti které intenzivně protestují zelení všech odstínů. Proti novele rozjeli nátlakovou kampaň s nadutým názvem „Vraťte lidem práva!“. O co v této novele jde?

Potřebujete-li dnes po stavebním úřadu povolit nějakou stavbu, potřebujete zpravidla dvě rozhodnutí – územní rozhodnutí, které je výsledkem územního řízení, a stavební povolení, které je výsledkem stavebního řízení. U každého takového řízení je důležité, kdo je jeho účastníkem. Tedy, kdo může ovlivňovat průběh řízení.

Účastníky územního řízení jsou žadatel, obec, vlastník pozemku, na kterém má proběhnout stavba, a vlastníci sousedních pozemků. Navíc je účastníkem řízení také jakýkoli spolek, který o sobě ve stanovách prohlásí, že jeho cílem je ochrana životního prostředí. Přeloženo do češtiny: zelené neziskovky mohou mluvit do každého územního řízení, i když jsou třeba z druhého konce republiky. To se to blokuje a vydírá, jen co je pravda! Zvláště když k založení zelené neziskovky stačí tři lidé, kteří o sobě ve stanovách prohlásí, že budou chránit přírodu. Dodejme, že ve stavebním řízení je to podobné.

Právě tomu může nyní projednávaná novela stavebního zákona učinit přítrž. Je navrženo, aby toto privilegium zelených neziskovek ze stavebního zákona zmizelo. Hned jak byla tato změna na stole, spustily zelené neziskovky hysterii. Bodejť, přijdou o velkou část svého vlivu a vyděračského potenciálu! Ale to ony nepřiznají. Místo toho vykřikují, že je třeba lidem vrátit práva. Kolik pýchy je třeba k tomu, aby někdo vlastní vlivové zájmy schovával za práva obyčejných lidí…? Lidé svá práva v územním a stavebním řízení měli, mají a nikdo jim je nebere. Postavení žadatelů, obcí a vlastníků pozemků, těch určených k zástavbě i sousedních, se nezmění.

Novela prý lidem znemožní ovlivnit stavbu supermarketu za domem nebo benzinové pumpy. To je ale takové křivení skutečnosti, až se divím, že za to zeleným není stydno. Možností, jak takové stavby ovlivňovat zůstává dostatek. Není-li člověk zrovna vlastníkem sousedního pozemku, je základním nástrojem územní plán a stanovisko obce k řadě aspektů stavby. Vše se formuje v demokratickém procesu obecní samosprávy, tedy pod veřejnou kontrolou.

Vedle práva na přiměřený odpor vůči stavbě je zde také nepominutelné právo vlastníka pozemku na realizaci stavby. A často veřejný zájem na tomtéž. Kolik dopravních a jiných staveb už bylo kvůli tomuto absurdnímu privilegiu zelených neziskovek zablokováno, výrazně zdrženo a prodraženo? Kolik lidské energie při přípravách náročných staveb už bylo zelenými uvláčeno? Kdo má vlastně komu vracet jeho práva, použijeme-li rétoriku zelených…? Co třeba práva lidí, kteří prostřednictvím demokraticky volených samospráv obcí podporují projekty, které zelení blokují a blokují?

Ne, lidem nikdo práva nebere. Zelení však možná přijdou o určitou část vlivu. Doufejme, že se tak stane. Byl by to však konec jejich vydírání? Ano, ale pouze v určité míře a pouze u menších staveb. Ale i tak by to byl krok správným směrem.

Témata našich článků: