Ke jmenování řídicích výborů strategických projektů

Rada města Brna dnes, 18. 8. 2015, schválila (viz tisková zpráva města ze dne 18. 8. 2015) zřízení řídicích výborů pro strategické projekty, a to jak v Úseku technickém, tak v Úseku rozvoje města Magistrátu města Brna. Tyto řídicí výbory budou koordinovat jednotlivé projektové týmy, které budou aktivně koordinovat přípravu strategických projektů.

Brno+ obecně vítá příklon k projektovému řízení strategických projektů. S politováním však musím konstatovat, že mezi strategickými projekty chybí ten nejpodstatnější a nejrozsáhlejší, kterým je přestavba železničního uzlu Brno a s tím související dílčí projekty, zejména:

  • park podél starého železničního tělesa, pro který je od roku 2014 schválen investiční záměr,
  • nový autobusový terminál pod budoucím nádražím u řeky, bude-li zvolena tato varianta,
  • projekty dopravní technické infrastruktury budoucího jižního centra (zejména tramvajové tratě),
  • projekt dopravní obsluhy zóny Heršpická, zejména prodloužení ul. Pražákova,
  • nová trolejbusová trať od nového nádraží přes Červený kopec k bohunické nemocnici.

Je sice pravdou, že probíhá zpracování studie proveditelnosti a varianta řešení přestavby uzlu bude teprve vybrána. Nicméně varianta Řeka jako jediná má velkou šanci na brzkou realizaci ještě v tomto rozpočtovém období EU, bude-li dobře připravena. Na tak významnou příležitost by odpovědné vedení města mělo reagovat i přes riziko zvolení jiné varianty přestavby uzlu.

Podstatnou otázkou je rovněž složení řídicích výborů, které nebylo publikováno. Po zkušenosti s nedávným trojím jmenováním poroty pro urbanistickou soutěž pro jižní centrum jde zejména o složení řídicího výboru na Úseku rozvoje města (úsek náměstka M. Andera).

Témata našich článků: