Kdo nesouhlasí se zelenými aktivisty, je pro ně „užitečný idiot“

Upozorňujeme na článek v deníku Mladá fronta Dnes, brněnská příloha, ze dne 6. 9. 2016 nazvaný „Anderovy tahyed referendem o nádraží: další ohrožení koalice“. Zjistili jsme, že internetová verze tohoto článku se z neznámých důvodů změnila. Proto Vám nabízíme ke stažení naskenovanou původní verzi, která vyšla tiskem. Přestože změny se týkají „pouze“ názvu a umístění a znění mezititulků, dochází tím ke změně vyznění textu. O příčinách těchto zásahů do textu článku raději nebudeme spekulovat…

Původní verzi článku si můžete stáhnout zde.

Tento článek ukazuje na několik zaznamenáníhodných skutečností o referendu o brněnském železničním uzlu:

  1. Náměstek primátora statutárního města Brna Martin Ander a celá Strana zelených jsou Trojským koněm aktivistů z Aliance Referendum 2016 v brněnské koalici. To jsou ti aktivisté, kteří si vydupali manipulativní referendum o železničním uzlu s nesrozumitelnými otázkami. Náměstek Martin Ander úzce a tajně spolupracuje s aktivisty z Aliance Referendum 2016 a tím podrývá město Brno, o nějž by se měl starat. Za účelem finanční podpory těchto aktivistů, resp. jejich kampaně, neváhal náměstek Ander podvodně zajistit dvěma z těchto aktivistů fiktivní zaměstnání: http://www.brnoplus.cz/podvodne-financovani-kampane-hnuti-duha-k-referendu/
  2. Deník Mladá fronta Dnes píše, že má k dispozici blíže neurčenou „interní komunikaci“ Aliance Referendum 2016, ve které tito aktivisté hovoří o tom, že „se strašně hodí užiteční idioti, kteří půjdou hlasovat proti nám – něžně je v tom podporujme“. Na tom se ukazuje, jak aktivisté z Aliance Referendum 2016 pohrdají demokracií. Kdo s nimi nesouhlasí, ten je pro ně užitečný idiot. Toto smýšlení aktivistů z Aliance Referendum 2016 je projevem vrcholné nadutosti. A proč potřebují ty, co s nimi nesouhlasí, přesvědčovat, aby k referendu přišli a hlasovali NE? Protože jejich hlavní problém je zajištění d160906 MFD Uzitecni idiotiostatečné účasti v referendu (min. 35 %), jinak by totiž referendum nebylo platné. Proto lžou, že v referendu se rozhodne mezi dvěma variantami nového železničního uzlu, aby k referendu přivedli i zastánce varianty Řeka. Proto nabádají ty, co s nimi nesouhlasí, aby přišli a hlasovali třeba i NE. Tyto aktivisty nezajímá demokracie, ale potřebují dosáhnout platnosti referenda a tedy účasti alespoň 35 %. Proto přesvědčují i své odpůrce, aby se referenda zúčastnili. Proto i hlasování NE v referendu, je ANO zeleným aktivistům. Proto interně nazývají ty, co s nimi nesouhlasí a chtějí k referendu z úcty k demokracii přijít a hlasovat NE, užitečnými idioty. A proto my říkáme, že referendum je past.

Brno+ od počátku upozorňuje, že skutečný účel tohoto vylhaného referenda je úplně jiný. Že v referendu nejde o rozhodnutí mezi variantami nového uzlu. Jde o destrukci celého projektu. Už v tiskové zprávě z 19. 8. 2013 řekl jeden z hlavních organizátorů referenda Miroslav Patrik: „Referendum je nejspolehlivější cesta, jak projekt definitivně pohřbít a uvolnit městu ruce k jiným prioritám.“

Témata našich článků: