Kdo může za zahrazení průchodu od tramvaje k nádraží

Novinkou dnešních dnů je zahrazení letitého průchodu z nástupiště tramvají č. 8, 10 a 12 k Hlavnímu nádraží. Zábradlí, které dělilo tramvajové nástupiště od vozovky, mělo dlouhá léta mezeru před vchodem do podchodu. To umožňovalo přejít vozovku a dostat se přímo k vestibulu Hlavního nádraží.

Město a městská část Brno-střed (vedená aktivistickou stranou Žít Brno) nechali letos s velkou slávou předláždit nástupní ostrůvky. Zábradlí bylo zcela demontováno a nahrazeno dočasnými zábranami. V červenci se náměstek primátora Martin Ander (Zelení) chlubil, že zábradlí se vrátí, ale bude ho méně (viz obrázek v našem článku Pravý důvod omezení dopravy před Hlavním nádražím). Jenže Dopravní podnik nejenže zábradlí vrátil zpět v plném rozsahu, ale dokonce zahradil i mezeru, která dříve umožňovala průchod k Hlavnímu nádraží. Podívejte se na video iDnes.cz:

Náměstek primátora Martin Ander (Zelení) se 8. 12. 2017 na svém Facebooku „spravedlivě“ rozhořčoval, jak je neuvěřitelné, co Dopravní podnik udělal (viz obrázek níže). Náměstek Ander, který je členem dozorčí rady Dopravního podniku a vrcholovým představitelem města, se tím nevědomky přiznal, že v červenci veřejnost nepravdivě informoval, když psal, že je již prověřeno, že některá pole zábradlí se na své místo již nevrátí.

Náměstek primátora Martin Ander (Zelení) neprávem obviňuje na Facebooku Policii. Přitom zahrazení průchodu k hlavnímu nádraží je důsledkem chybného postupu vedení města, jehož je náměstek Ander součástí.

To, že odstranění, nebo omezení, zábradlí je za současné situace v rozporu se zásadami bezpečnosti, se ví dlouhodobě. Ví to dobře i náměstek Ander. Mimochodem, proto také zelení usilují o zásadní omezení silniční dopravy před hlavním nádražím, o čemž jsme psali v článku Pravý důvod omezení dopravy před Hlavním nádražím.

Tím, že politici Zelených a Žít Brno v honbě za politickými body nechali zbrkle předláždit nástupní ostrůvky tramvají, aniž by se zabývali dalšími součástmi přednádražního prostoru, způsobili to, co nyní kritizují. Nutně došlo k vyžádání stanoviska Policie, která neměla jinou možnost, než napsat, co napsala. Náměstek Ander se na Facebooku vzteká, že Policie průchod k nádraží „zakázala“. To je však manipulativní vyjádření. Policie se pouze vyjadřuje, ale je na městě a Dopravním podniku, jak se zachovají. To potvrzuje i mluvčí Policie. Náměstek Ander se tedy na Policii jen vymlouvá. Skutečná odpovědnost leží na něm a na ostatních politicích města a městské části Brno-střed.

Brno+ nesouhlasí s úplným zahrazením průchodu. Vedení města a městské části mělo problematický stav ošetřit jinak. Zejména celkovou úpravou prostoru a zavedením přechodu pro chodce. Od předchozího vedení města byla připravena studie navrhující opatření, která měla problém řešit. Současná polozelená koalice však v této zásadní věci za tři roky neudělala nic. Předláždění nástupních ostrůvků nepochybně zvýšilo estetiku místa, ale to podstatné zůstalo nevyřešeno.

Nářky náměstka Andera jsou jen pláčem nad vlastní neschopností přednádražní prostor řešit. Svým jednáním polozelená koalice dotlačila Policii k jejímu stanovisku. Je absurdní, pokud náměstek Ander nyní dětinsky přehazuje na Policii odpovědnost…

Témata našich článků:,