Robert KotzianMgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.

43 let. Ve volebním období 2010 až 2014 jako 1. náměstek primátora statutárního města Brna pro oblast technickou. V letech 2006 až 2010 byl starostou městské části Brno-Bohunice, kde jako zastupitel působí od roku 2002. Je zkušeným politikem s hlubokou znalostí veřejné správy statutárního města Brna. Všemi pozicemi prošel úspěšně a bez skandálů. Je kandidátem Brno+ na primátora statutárního města Brna.

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Univerzitu obrany v Brně. Dříve pracoval jako programátor. Nyní je právníkem.

Jeho koníčkem je rodina, čtení a turistika. Zajímá se o informační technologie. Je ženatý a má jedno dítě.

Mgr. Bc. Richard Duřpekt, EFA

39 let. Byl zastupitelem městské části Brno-Bohunice. Působil jako poradce ministra práce a sociálních věcí, byl 1. místopředsedou Mladých konzervativců. Spoluzakládal úspěšnou softwarovou společnost. Dříve pracoval i jako mzdový účetní a správce IT. Nyní je ředitelem bankovní pobočky.

Vystudoval Masarykovu univerzitu, Přírodovědeckou fakultu, obor aplikovaná matematika – ekonomie. Následně studoval Masarykovu univerzitu, Fakultu sociálních studií, obor politologie – mezinárodní vztahy.

Má rád šifrovací hry, zajímá se o nové informační technologie, baví ho politika. Rád čte špionážní romány, je znalec Járy Cimrmana. Dvakrát doběhl Jizerskou 50. Je ženatý a má dvě děti.

Jaroslav Dittrich

33 let. Pracuje jako autorizovaný projektant železničních staveb. Je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků a členem České vědeckotechnické společnosti spojů. Několik let vedl redakci webových stránek regionálního hokejového klubu.

Studoval střední školu – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž.

Je svobodný, bezdětný. Jeho velkou zálibou je fenomén skutečné i modelové železnice. Má rád horskou turistiku a rád chodí na výlety se svým psem. Zajímá se o historii a občanskou genealogii.

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

67 let. Je profesorem chemie a technologie ochrany životního prostředí. Založil a 23 let vedl Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí při Masarykově univerzitě. Působí více než 30 let jako expert OSN a na národní úrovni v oblasti problematiky znečištění prostředí.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Brno, obor organická chemie.

Jeho koníčkem je historie, fotografování, hudba. Je rozvedený a má čtyři děti.

Michal Jimramovský

30 let. Pracuje jako hypoteční specialista.

Rád chodí na brněnský sport, hraje futsal a tenis. Je ženatý, bezdětný.

Ing. Kristina Holíková

39 let. Pracuje jako projektantka pozemních staveb.

Vystudovala Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, obor pozemní stavby.

Ve volných chvílích relaxuje prací na zahradě a čte, zejména životopisnou literaturu.. Ráda navštěvuje divadlo a koncerty vážné i populární hudby, lyžuje a věnuje se windsurfingu. Od dětství je členkou Junáka, kde nyní působí jako skautská vedoucí a věnuje se výchově nejmladších dětí. Je rozvedená, bezdětná.

JUDr. Tomáš Tyl, Ph.D.

38 let. Je právníkem. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, Brno. Pracoval na Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, cca 5 let byl právníkem v Brněnském kulturním centru, příspěvkové organizaci (dnes přejmenováno na TIC BRNO, p.o.), nyní působí v advokacii.

Dlouhodobě se zabývá pomocnými vědami historickými, zejména heraldikou (erby). Rád poznává místa spjatá nejen s naší historií. Je milovníkem hradů, zámků a zejména sakrálních památek. Zajímají ho symboly a symbolika ve všech jejich podobách. Rád si odpočine u dobrého filmu, ale baví ho i komunikace na sociálních sítích. Jako věřící římský katolík je téměř 15 let aktivním členem Rytířského řádu sv. Václava zaměřující se zejména na mezinárodní charitativní činnost ve prospěch dětí z dětských domovů. Je například členem Společnosti pro církevní právo nebo Moravsko-slezské křesťanské akademie a dlouholetým členem většiny spolků sdružujících genealogy a heraldiky v České republice. Je svobodný, bezdětný.

Bc. Jiří Němec

36 let. Pracuje jako odborník marketingové komunikace.

Vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, obor marketingové komunikace.

Je aktivním hráčem Geocachingu a rád fotografuje. Miluje hudbu, přátele a výlety s rodinou. Spolupracuje s několika útulky pro opuštěné psy, kterým aktivně pomáhá. Je místostarostou sokolské jednoty. Je ženatý a má jedno dítě.

Mgr. Nataša Hubatková

50 let. Pracuje ve veřejné správě jako sociální pracovnice.

Vystudovala Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, obor Specializace v pedagogice – sociální pedagogika.

Dlouhodobě se aktivně věnuje folkórní činnosti. Je členkou Bohunické chasy při jednotě orel Brno-Bohunice, v níž také působí jako členka Rady jednoty. Ráda cestuje a poznává nová místa. Založila a vede dětský folklórní soubor Chasička, v němž předává své zkušenosti dětem ve věku 3-12 let. Je rozvedená, má dvě děti.