K rozhovoru s ředitelem Národního divadla Brno ohledně hry, ve které Ježíš znásilňuje muslimku

Deník MF DNES uveřejnil rozhovor s ředitelem Národního divadla Brno Martinem Glaserem ke skandální hře Naše násilí a vaše násilí, která bude v květnu 2018 uvedena v městském divadle v rámci festivalu Divadelní svět. K tomuto tématu jsme se již vyjádřili. Ovšem tento rozhovor si žádá reakci. Pan ředitel „dělá ramena“ na svého zřizovatele, tj. město Brno, a pasuje se do role hrdinného obránce svobody slova.

Pan ředitel Glaser tvrdí toto: „Jedná se o scénickou esej, přemýšlení o velmi podstatném tématu, kterým je střet evropské a muslimské civilizace a co z toho plyne… …Ta zmiňovaná scéna není realistickým zpodobněním nějakého faktu… …Jedna postava symbolizuje jednu kulturu a druhá představuje jinou. To, že jsou obě kultury v nějakém násilném vztahu, je právě tématem celé hry.“

  1. Tato divadelní hra, tj. i ona znásilňovací scéna, reaguje na početná znásilnění, kterých se v posledních letech dopouštěli někteří muslimští imigranti v evropských městech. Pokud lze tyto události charakterizovat jako násilný vztah dvou kultur, nejde o vzájemný násilný vztah, jak naznačuje pan ředitel. Když někdo někoho znásilňuje, dopouští se násilí pouze on, ne jeho oběť.
  2. Tím, že tvůrci představení tento vztah násilníka a jeho oběti převracejí, v podstatě říkají, že Evropa si za ta znásilnění může sama. Tento motiv pro celou hru konec konců sami uvádějí. Evropu ztotožňují s křesťanstvím, tj. v daném případě s Kristem. Problémy s imigrací si prý Evropa způsobila sama svou koloniální minulostí. To je však hrubé překrucování reality.
  3. Pan ředitel má ústa plná svobody umění. Kde je však jeho vztah k pravdě? Letošní Divadelní svět avizují v ulicích města plakáty plné lidskoprávních proklamací. Pořadatelé letošního Divadelního světa tak sami vědomě tento festival politizují. Sami vědomě vstupují do politických témat. Jestli je to jen morální kýčařství, nebo snaha získat pozornost, to je vedlejší. Tvrzení, že za muslimské imigrační vlny si může evropská civilizace sama, je jednoznačně politický názor. Podle nás je to názor nesmyslný, ale určitě je politický.
  4. Uvedení této hry přijde rozpočet města Brna na 280 tisíc Kč. Debata o svobodě umění je pouze jednou stránkou věci. Je však v pořádku, pokud se z veřejných peněz má platit politická agitka? Navíc realitu překrucující agitka?
  5. Moralistické odvolávání se na svobodu umění je jen zastíráním výše uvedeného. Postoje pana ředitele postrádají základní pokoru vycházející z prostého faktu, že jím řízená instituce spolyká ročně kolem 400 milionů Kč z rozpočtu města. Debata o tom, zda hra Naše násilí a vaše násilí má, nebo nemá, být součástí festivalu Divadelní svět dotovaného dalšími 7 miliony Kč z rozpočtu města, je debatou zcela legitimní. Nejde o žádnou cenzuru, ale o debatu, zda mají být utraceny veřejné prostředky na uvedení lživé, zpolitizované hry. Pokud takovou debatu není někdo ochoten věcně a v klidu vést, je to on, kdo má problém s hodnotami demokratické společnosti.

Pan ředitel divadla si možná myslí, že je odvážným štítem, který chrání umění proti cenzuře. Jeho postoje však jsou povrchní. Dokáže se pan ředitel na celý problém podívat třeba očima otce dívky, která byla obětí znásilnění spáchaného v posledních letech imigranty? Kdyby to dokázal, nemohl by nikdy dávat tak namyšlené odpovědi.

Témata našich článků:,