K návrhu aktivistů na konání referenda v roce 2016

Přípravný výbor místního referenda dnes podal doplnění, kterým navrhuje, aby zastupitelstvo vyhlásilo místní referendum až společně krajskými volbami v roce 2016.

Tento návrh je v rozporu se zákonem o místním referendu, podle kterého se místní referendum musí konat do 90 dnů od vyhlášení zastupitelstvem, které však současně musí referendum vyhlásit při první příležitosti. Tímto zastupitelstvem bude ustavující zastupitelstvo, které lze očekávat tento měsíc.

Ve své tiskové zprávě přípravný výbor uvádí[1]: „…je jasné, že pokud by vedení města Brna do té doby podniklo jasné kroky směrem k tomu, že se nádraží bude modernizovat ve stávající poloze a podle metodiky vyjednané s Českou komorou architektů, svůj návrh stáhneme, poněvadž bychom zvítězili i bez referenda“.

Toto prohlášení přípravného výboru je otevřeným přiznáním k tomu, že o objektivní rozhodnutí občanů jeho představitelům nikdy nešlo. „Jsou-li ochotni od konání referenda upustit tehdy, pokud bude předem zvolena jedna z variant, doznávají se, že o názor veřejnosti jim nikdy nešlo,“ uvedl Robert Kotzian, předseda Brno+, a dodává: „Úporná a protiprávní snaha přípravného výboru spojit konání referenda s krajskými volbami je projevem velké nedůvěry v občany a politické zbabělosti. Pokud je pro občany tato otázka skutečně tak zásadním tématem, jak tvrdí zelení všech forem, pak se občané k hlasování v referendu dostaví v dostatečném počtu a to bez ohledu na jeho termín.“

[1] Viz http://referendum2014.cz/jednali-jsme-s-budouci-koalici-referendum-chceme-v-roce-2016/

Témata našich článků: