Jihomoravané, chtějme společně nádraží u řeky!

Častým argumentem proti variantě Řeka nového železničního uzlu je, že není výhodná pro mimobrněnské občany, kteří do Brna pravidelně dojíždějí za prací či do školy.

Integrovaný dopravní systém našeho kraje stojí na železniční dopravě. Poptávka po ní je již dnes vyšší, než je možné uspokojit. A má stále narůstat. Úzkým hrdlem je právě dnešní hlavní nádraží. Jediným řešením, které tento kapacitní problém odstraní, je nový železniční uzel v jedné ze dvou možných variant – Řeka nebo Petrov. Teprve potom bude poptávka po regionální železniční dopravě uspokojována.

V článku Jedna minuta jsme upozornili na to, že obě varianty nového železničního uzlu znamenají úsporu cestovních dob. Pro variantu Řeka bude průměrná úspora na jednu cestu z regionu do Brna (až na cílové místo) 4 minuty proti dnešku. Pro variantu Petrov bude tato úspora 5 minut. Rozdíl je tedy pouhá 1 minuta ve prospěch varianty Petrov. Nic na světě není ideální. Ani nový železniční uzel s nádražím u řeky nebude ideální, bude „jen“ výrazně lepší. Uvedli jsme, že tato jedna minuta méně na časových úsporách nestojí za velká rizika a negativa spojená s volbou varianty Petrov.

Varianta Petrov není dosažitelná dříve, než za 15 let (viz náš článek Potřebujeme rychlé řešení nového železničního uzlu). Tato doba je tak dlouhá, že s ohledem na stav veřejných rozpočtů existuje vysoké riziko, že varianta Petrov nebude realizována vůbec. Zapojení vysokorychlostních tratí do hlavního nádraží je dvakrát dražší, než u varianty Řeka (47 namísto 23 mld. Kč). To s sebou nese vážné riziko, že na nové hlavní nádraží ve variantě Petrov nebudou vysokorychlostní vlaky zajíždět vůbec.

Mimobrněnští Jihomoravané dojíždějí do Brna především za prací. Aby tady byla nabídka pracovních míst trvale dostatečná, musí být Brno silným městem. A silným městem bude tehdy, bude-li se efektivně rozvíjet a nabízet nové příležitosti pro investory. To znamená nutnost udržení Brna na dopravní mapě Evropy, tedy udržení Brna jakožto křižovatky transevropských dopravních koridorů. A to není myslitelné bez zapojení vysokorychlostní železnice do nového hlavního nádraží. V těchto ohledech je varianta Řeka mnohem méně riziková, dosažitelnější a perspektivnější.

V zájmu mimobrněnských Jihomoravanů je taková nabídka regionální železniční dopravy, která uspokojuje stále rostoucí poptávku. V zájmu mimobrněnských Jihomoravanů je, aby k uspokojení poptávky po regionální železniční dopravě došlo, a to co nejdříve. Ne až za 15 let nebo ještě později a s rizikem 7 let kolapsů regionální dopravy při realizaci. V zájmu mimobrněnských Jihomoravanů je silné Brno schopné se dynamicky rozvíjet a nabízet celému kraji pracovní místa, služby a také kvalitní bydlení. Ne v hypotetické budoucnosti za 15 let nebo později, ale co nejdříve. Včera bylo pozdě.

Proto společně chtějme nový železniční uzel ve variantě Řeka. Ne pouze my, Brňané, ale společně všichni Jihomoravané. Silné a úspěšné Brno znamená silnou a úspěšnou Jižní Moravu.

Témata našich článků: