Ještě k výstavě ojetin: jak jsme počítali

Plánek náměstí Svobody, který předložil spolek MEETING BRNO, když žádal o povolení záboru pro skandální výstavu ojetin. Červeně jsme pro snazší orientaci zakroužkovali Morový sloup. Je patrné, že výstava zabrala a měla zabrat celý trojúhelník kolem Morového sloupu mezi prodloužením ulice Rašínovy, ulicí Zámečnickou a vyústěním ulice České. MEETING BRNO se snaží spekulativně tvrdit, že zabraná plocha je pouze ta pod samotnými auty…

Ještě jednou se vrátíme ke skandální výstavě ojetých aut, která v červenci proběhla na Moravském náměstí a na náměstí Svobody. K této výstavě jsme uveřejnili třídílný seriál článků. V prvním díle našeho seriálu, Ohlédnutí za výstavou ojetin: městu práci, sobě peníze, jsme psali o tom, jak došlo k „odklonění“ sponzorského daru od Mototechny (700 tis. Kč) do spolku MEETING BRNO. Ve druhém díle, Ohlédnutí za výstavou ojetin: to oni!, jsme psali tom, že radní městské části Brno-střed vedené Žít Brno o celé výstavě předem věděli a neměli námitek. Ve třetím díle, Ohlédnutí za výstavou ojetin: šachy s místními poplatky, jsme popsali šachy s místními poplatky, ke kterým mělo dojít.

Jak jsme určili plochu záboru na náměstí Svobody pomocí nástroje městského informačního systému. Nejprve jsme změřili plochu trojúhelníku kolem Morového sloupu mezi prodloužením ulice Rašínovy, ulicí Zámečnickou a vyústěním ulice České. Tato plocha nám vyšla cca 2020 m2. Od ní jsme odečetli plochu vnitřního trojúhelníku a vyšlo nám (při zaokrouhlení dolů na celé stovky) 1700 m2.

V reakci na náš seriál napsal Deník Rovnost článek Kotzian: Výstava aut v centru Brna obrala město o miliony korun. V tomto článku sděluje tajemník městské části Brno-střed, na jejímž území se nachází obě náměstí, že organizátoři výstavy zaplatí místní poplatek kolem 70 tis. Kč. Připomínáme, že výstava trvala nakonec pouze 11 dnů. Nicméně původní plán byl 40 dnů. Spočítali jsme, že při 40 dnech trvání výstavy, měl místní poplatek za obě náměstí činit cca 2,1 mil. Kč. Také jsme spočítali, že při 11 dnech trvání výstavy, což byla skutečnost, měli městská organizace TIC a soukromý spolek MEETING BRNO na místních poplatcích uhradit cca 470 tis. Kč. Rozdíl mezi naším výpočtem a částkou, o které informoval tajemník městské části, je tak cca 400 tis. Kč. To není málo. Podrobnosti budeme zjišťovat. Prozatím se podívejte, jak jsme počítali my.

Místní poplatek se v tomto případě platí za metr čtvereční a den. Počet dnů, po které výstava skutečně trvala, je znám: výše uvedených 11. Plochu na náměstí Svobody jsme určili pomocí veřejně dostupného nástroje městského informačního systému na 1700 m2 (viz obrázek; plochu na Moravském náměstí jsme určili obdobným postupem). Vycházeli jsme z plánku, který úřadu předložili sami organizátoři výstavy (viz obrázek) a ze skutečnosti, že nahlásili 40 vystavených aut. Ve skutečnosti jich možná bylo vystaveno méně, tudíž plocha bude o něco méně než 1700 m2.

Na dalším obrázku je tabulka pro Excel, pomocí které jsme určili částku místního poplatku, která měla být uhrazena, pokud by výstava trvala plánovaných 40 dnů, a částku, která by měla být uhrazena za 11 dnů trvání výstavy. Tabulku ve větším rozlišení si můžete stáhnout zde.

Tabulka, pomocí které jsme počítali částky místního poplatku. Výstava byla prodejní akcí, u které je sazba 60 Kč/m2/den. Pro srovnání uvádíme i výpočet pro sazbu 10 Kč/m2/den platnou pro reklamní, avšak ne prodejní, akce.

Proč tajemník městské části avizoval místní poplatky pouze ve výši 70 tis. Kč? Je velmi pravděpodobné, že se mírně lišíme od skutečnosti. Nejeví se však pravděpodobné, že bychom se měli lišit významně. Zjišťujeme podrobnosti…