Jakub Patočka znovu manipuluje a vyhrožuje dalším referendem

Jakub Patočka, hlavní organizátor vylhaného referenda o železničním uzlu, které v Brně proběhlo v říjnu 2016, oslovil některé brněnské organizace níže uvedeným dopisem (zdroj: spolek Brno autem). V tomto dopise manipuluje a překrucuje fakta a vyhrožuje dalším zbytečným a drahým referendem o železničním uzlu. Neschopnost Jakuba Patočky uznat prohru a překrucovat ji ve vítězství je skutečně neuvěřitelná.

Své referendum zelení, vedení Jakubem Patočkou, na podzim 2016 drtivě prohráli. Informační kampaň našeho spolku vedla k úspěchu, kdy účast v tomto referendu byla nižší než v roce 2004. Budoucnost města Brna byla protentokrát zachráněna. Ani těžká prohra jim však nezabránila v tom, aby výsledek referenda překrucovali a vykládali jako svůj úspěch.

V této souvislosti Vám doporučujeme k přečtení tyto texty:

O skutečných záměrech zelených a Jakuba Patočky vypovídá i jejich vnímání opačného postoje a demokracie vůbec. V této souvislosti Vám doporučujeme k přečtení tyto texty:

Jako před referendem na podzim roku 2016 i nyní zelení směřují k vnucování nulové varianty železničního uzlu Brno, tedy k tomu, aby nedošlo k přestavbě železničního uzlu Brno. Investiční proces státu je dlouhý a složitý. Než stát investuje veřejné peníze do nějakého projektu, musí proběhnout kvalifikované porovnání jeho možných variant. Proto je v případě přestavby železničního uzlu Brno zpracovávána tzv. studie proveditelnosti, která se nyní chýlí ke svému závěru.

Zeleným však tato studie proveditelnosti, světe div se, není po chuti. Proto ji zpochybňují a budou zpochybňovat. Dobře vědí, že když se zpochybněním studie proveditelnosti uspějí, v resortu Ministerstva dopravy se jen velmi těžko, a v každém případě za dlouhou dobu, najde síla prosazovat nové porovnání variant nového železničního uzlu pro Brno a tedy zpracování nové studie proveditelnosti. Dobře tedy vědí, že budou-li úspěšně napadat tuto studii proveditelnosti, přestavba brněnského železničního uzlu v následujících desetiletích neproběhne. Důsledkem bude zakonzervování současného stavu a tedy de facto prosazení nulové varianty.

Je evidentní, že zeleným jde trvale o to, aby přestavba brněnského železničního uzlu neproběhla. Jde jim o to, aby nám vnutili nulovou variantu, tedy zakonzervování dnešního katastrofálního stavu. Neváhají přitom vyhrožovat třetím referendem. Náš spolek Brno+ nemůže zůstat nečinný. Již jednou jsme zeleným při jejich referendu dokázali „vyprášit kožich“ a zachránit budoucnost města. Uděláme vše pro to, aby to i tentokrát dopadlo stejně.

Zde je výše zmíněný dopis neomarxisty Jakuba Patočky některým brněnským organizacím:

Milí přátelé,

obracím se na Vás ve věci dalšího postupu k tématu brněnského nádraží. V první reakci na výsledky referenda jsme je označili za strategické vítězství: tedy vítězství, které samo ještě nezaručuje dosažení cíle, ale podstatně nás k němu přibližuje.

Kampaň a její výsledek je i s odstupem možno hodnotit jako střízlivý úspěch. Před třemi lety jsme začali sbírat a nakonec i nasbírali potřebné množství podpisů. V roce 2014 jsme přispěli ke konci éry Romana Onderky. Zvítězili jsme proti obstrukčnímu postupu magistrátu u soudů. V roce před referendem jsme měli i vinou velmi omezených zdrojů pomalejší nástup, ale skvělých posledních pět až šest týdnů.

Kampaň fungovala přesně tak, jak jsme si ji naplánovali. A osvědčila se:

 • Měla správně postavený příběh, zaměřený na sociální otázku.
 • Správně označovala a definovala protivníka: šíbry kolem ODS.
 • Správně definovala také cílovou skupinu: většinový volič.
 • Podařilo se získat širokou a pestrou paletu spojenců.
 • Příkladně výrazná byla vizuální stránka kampaně.
 • Výborně fungoval výlep.
 • Vznikla velmi dobrá videa.
 • Kampaň provázely slušné akce ve veřejném prostoru.
 • Vydali jsme opravdu kvalitní referendové noviny.
 • A famózní byla terénní práce dobrovolníků ve finále kampaně.

Dopustili jsme se samozřejmě i chyb, ty ale nerozhodly o výsledku. A lze se z nich poučit propříště:

 • Na prvním místě musím uvést promeškaný termín odevzdání členů komisí: v týmu chyběl někdo, kdo by hlídal právně- administrativně stránku kampaně.
 • Za druhé bylo chybou, že jsme si nechali komunikaci napíchnout protivníky: příště je třeba důsledněji dbát o zabezpečení.
 • Za třetí v týmu by měl pracovat expert na mediální práci a sociální sítě.
 • Za čtvrté otázky musí být příště formulovány mnohem jednodušeji – a právně závazný výklad obsahovat až jako doplněk v závorce.
 • A konečně za páté: Zbytečně jsme si komplikovali život vysvětlováním rozdílů mezi nádražím v centru a nádraží Pod Petrovem. Dělali jsme to z ohleduplnosti k Žít Brno, která stejně k ničemu nebyla, takže příště je správné už na ně nedbat a prostě trvat na koncepci nádraží v centru.

Základní příčiny, že referendum skončilo nezávazným výsledkem, byly mimo náš vliv. Vinu za to nese vedení města, rovným dílem primátor Vokřál a Žít Brno. Od lidovců se jiné chování totiž čekat nedalo. A Strana zelených naopak byla spojencem nejpříkladnějším.

Petr Vokřál se vylhal z odpovědnosti, kterou na sebe vzal před volbami jednoznačným příslibem podpory referenda. Žít Brno zase zcela selhalo ve své roli subjektu slibujícího změnu politické kultury.

K systémovým příčinám nezávaznosti referenda patřilo také to, že levice v Brně je v totální krizi: ani v opozici vůbec nehájí zájmy svých voličů. A svou roli sehrál rovněž sesuv mediálního prostředí: MFD a LN jsou dnes už jen sofistikovaný stranický tisk, Rovnost je v rozvratu ekonomickým uškrcením, držely se tu jenom veřejnoprávní média: v příští kampani doporučuji komunikovat jen s nimi, s ČTK a s internetovými alternativami.

Otázka všech otázek nyní tedy zní: Jak dál? Základem všeho je udržet hnutí a iniciativu.

Prvním krokem musí být dopis Vokřálovi: odmítnout již předem studii proveditelnosti jako studii PODVEDITELNOSTI a oznámit mu, že pokud město navrhne přesun bez schválení občany v referendu, zahájíme sběr podpisů za referendum konané se sněmovními nebo s prezidentskými volbami.

Dále je vhodné pořádat jednou za měsíc/za šest týdnů akci, přednáškovou či debatní, nejlépe v některém ze spřízněných divadel.

A konečně je nutné najmout na půl úvazku člověka: máme ho, je to koordinátor brněnské skupiny Hnutí DUHA Radek Kubala – a na nás je, abychom se složili na studentský půl úvazek alespoň deset tisíc kč měsíčně.

Na tomto místě v úplném závěru je třeba zastavit se u mé osobní úlohy: v kampani už nebudu pokračovat v hlavní roli. Dělal jsem, co jsem mohl, výsledek mám za slušný základ pro další práci. A dal jsem věci, co jsem v danou chvíli mohl: síly, prostředky, zkušenosti, um.

Nebudu pokračovat v hlavní roli proto, že nyní zjevně nejsem dostatečně integrující postava – tou by mohla být Eliška Wagnerová, kterou jsem požádal, zda by hnutí reprezentovala jako budoucí případná zmocněnkyně přípravného výboru referenda. A ona mou nabídku přijala.

Od věci se ani v nejmenším neodtahuji. Kampaň podpořím, osobně budu dávat až do jejího závěru 1000 Kč měsíčně a navrhnu, aby 1000 Kč měsíčně dávalo Centrum pro média, ekologii a demokracii. K dispozici jsou také mé zkušenosti, poznatky, platforma Deníku Referendum. Ale sám mám pro příští rok už další, jiné cíle.

Poděkovat chci ještě jednou všem lidem v týmu kampaně, Straně zelených, Dětem Země, Hnutí Duha, mým kolegům v DR, dětem, osobnostem, odborníkům, zejména ale dobrovolníkům kampaně a všem občanům města, kteří podepsali petici za konání referenda a potom v něm hlasovali za uchování nádraží v centru. Bylo pro mě poctou Vás reprezentovat.

Každého z Vás nyní prosím především o to, abyste svým drobným dílem pomohli udržet hnutí v chodu. Ze všeho nejdůležitější se mi nyní jeví, aby každý uvážili, jakou částku měsíčně může postrádat, abychom mohli platit koordinátora kampaně Radka Kubalu, který v týmu pracoval od roku 2014, osvědčil se a je odhodlán kampaň udržovat v pohybu. Číslo účtu pro vaše případné příspěvky je 2000926427/2010. Do zprávy napište, že peníze jsou určeny pro koordinátora kampaně.

S pozdravem vlaky jedou, nádraží stojí

Jakub Patočka

 

 

Témata našich článků:,