Jaká bude porota pro studii o Jižním centru?

Náměstek primátora Martin Ander prosadil zpracování dopravně-urbanistické soutěže na studii zástavby (urbanizace) Jižního centra pro případ přestavby železničního uzlu Brno ve variantě pod Petrovem. Rada města Brna měla na své včerejší schůzi dne 14. 7. 2015 projednat návrh složení poroty soutěže. Návrh však nakonec nebyl schválen, nebo vůbec nebyl projednán.

Je velmi důležité, aby výsledná dopravně-urbanistická studie organicky navazovala na další dokumenty města a SŽDC, zejména na studii územních dopadů jednotlivých variant řešení železničního uzlu Brno (zadalo město Brno, dokončena letos) a na studii Dopracování variant (zadala SŽDC, dokončena loni).

S ohledem na možné závažné dopady náměstkem Anderem prosazené studie, ale i s ohledem na její nákladnost (8,8 mil. Kč), je nezbytné, aby porota soutěže nebylo jednostranně složena a aby byla obsazena vysoce erudovanými odborníky.

Brno+ proto vyzývá náměstka Andera, aby otevřeně sdělil:

  1. koho a proč navrhuje do poroty této dopravně-urbanistické soutěže,
  2. jak bude garantována vyváženost složení poroty,
  3. jaký byl jeho návrh složení poroty předložený včerejší radě města a proč nebyl schválen.
Témata našich článků: