Jak Zelení čachrují s územním plánem

Územní plán je téma mimořádně vážné, ale také mimořádně složité (současný územní plán je k prohlížení zde). Podoba územního plánu zásadně a dlouhodobě ovlivňuje celé město. Nastavením územního plánu lze nastartovat rozvoj města v potřebné intenzitě, nebo jej významně utlumit. To zelení všech forem, tedy Strana zelených, Žít Brno, Piráti a různé aktivistické neziskovky, dobře vědí. Proto se o územní plán tolik zajímají. Myslí si, že je to natolik složitá věc, že jim málokdo bude vidět pod prsty. Chceme-li však uchránit budoucnost našeho města, musíme se zajímat i o toto téma.

Zelení nenávidí rozvoj města v pravém slova smyslu. Proto se jej snaží všemožně tlumit (psali jsme o tom například zde: Město bez budoucnosti). Nyní Brno čelí velmi vážné hrozbě, že od roku 2021 nebude mít žádný územní plán. Ten dnešní totiž přestane s koncem roku 2020 platit. Možná to bude o dva roky později, projde-li novela stavebního zákona, ale to není podstatné. Potřebujeme zkrátka nový územní plán, a to naléhavě.

Postupem času vykrystalizovaly dvě základní možnosti, jak dosáhnout nového územního plánu. Možnost první: dokončit rozpracovaný územní plán, jehož pořizování začalo v roce 2002 a skončilo o deset let později. Tuhle možnost zelení nechtějí. Možnost druhá: rozpracovaný územní plán hodit do koše a začít od nuly pořizovat úplně nový. Tuhle možnost zelení naopak prosazují (zajímá-li Vás proč, čtěte náš článek: Zelení chtějí vynulovat Brno).

Náměstek primátora Martin Ander (Strana zelených) se různými prostředky snaží situaci manipulovat tak, aby to vypadalo, že možná je pouze cesta zcela nového územního plánu. Dělá to i přesto, že je racionální, rychlejší a pro budoucnost města lepší dokončit rozpracovaný územní plán, tj. možnost první.

Náměstek Ander ovšem začíná tušit, že v tomto sporu tahá za kratší konec provazu. Začíná mu docházet, že většina zastupitelů bude prosazovat první možnost, jak zajistit pro naše město nový územní plán před rokem 2021, tedy: dokončení již rozpracovaného územního plánu. Proto se rozhodl, že na celé město nachystá past.

Past náměstka Andera

Aby bylo možné rozpracovaný územní plán dokončit, je nyní třeba zpracovat tzv. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu. Pokyny jsou důležitý mezikrok mezi tzv. Zadáním územního plánu (to už v roce 2007 schválilo zastupitelstvo a stáhnout si jej můžete zde) a hotovým novým územním plánem. Pokyny budou říkat, co má a nemá být v novém územním plánu. Na základě těchto Pokynů Magistrát připraví návrh územního plánu, který pak projedná městské zastupitelstvo. Pokud jej zastupitelé schválí, bude hotovo a budeme mít nový územní plán. O celém procesu pořizování nového územního plánu se více dozvíte v krátkém filmu pořízeném před několika lety městem (až na pár detailů je film stále platný a aktuální).

Náměstek Ander chce do Pokynů ukrýt časovanou bombu. A to bohužel s přispěním slovutného ředitele Kanceláře architekta města. Aby v tom náměstek Ander nebyl sám a mohl se vymluvit na to, že je na tom široká shoda, sepsal k Pokynům své připomínky (můžete si je stáhnout zde) a dal je širokému okruhu osob k vyjádření. Sází patrně na to, že věc je tak složitá, že jeho past nebude odhalena a v lepším případě dokonce zastupiteli potvrzena.

Klíčové je, že cokoli, co v Pokynech bude, musí být v souladu se Zadáním územního plánu, schváleným v roce 2007 zastupitelstvem. A nejen to. Musí to být také v souladu s krajským územním plánem, tj. zásadami územního rozvoje, a s dalšími dokumenty a stanovisky. Náměstek Ander přesto do Pokynů prosazuje věci, které jsou s těmito dokumenty a stanovisky v rozporu.  

Snad nejvýraznějším příkladem těchto rozporů je Anderova připomínka k železničnímu uzlu, projektu s dopadem na celé území města. Zadání územního plánu jasně říká, že je nutné respektovat tehdy řádně projednanou změnu územního plánu. Náměstek Ander však navrhuje: „Pokyny budou obsahovat úkol pro zpracovatele zapracovat do Návrhu ÚPmB rozhodnutí samosprávy ve věci polohy hlavního vlakového nádraží“. Píše-li o samosprávě, myslí tím především polozelené vedení města, jehož je součástí. Na první pohled nevinná připomínka je však záludnou pastí. Zadání obsahuje jedno konkrétní řešení železničního uzlu a Pokyny s ním nesmějí být v rozporu. O variantě nového železničního uzlu rozhodne stát, snad začátkem roku 2018. Stanovisko města Brna bude velmi důležité, ale faktem zůstává, že s konečnou platností rozhodne stát. Rozhodne-li se stát pro jinou variantu, než je v Zadání, lze po vydání nového územního plánu provést jeho změnu. Ne však dříve. Nyní musí být vše v souladu se Zadáním. Tato připomínka náměstka Andera je tak pastí na celé město a pokoutnou snahou, jak přes Pokyny zařídit rozpor mezi budoucím územním plánem a rozhodnutím státu (a tím zablokovat realizaci nového železničního uzlu pro Brno).

Co je účelem pasti náměstka Andera

Shrňme, že past náměstka Andera, kterou nachystal na celé město, spočívá v tom, že do Pokynů pro zpracování návrhu nového územního plánu vloží požadavky, které nelze schválit. Řeknete si, tak mu to neprojde, co má tedy být? Potíž je následující…

…je třeba porozumět celému procesu. Návrh Pokynů zpracuje Magistrát v roli státní správy, tedy nezávisle na náměstku Anderovi. Magistrát se při tom může a musí řídit pouze zákonem. Protože připomínky náměstka Andera budou v rozporu se Zadáním územního plánu a dalšími závaznými dokumenty, nebude Magistrát moci Anderovy připomínky zapracovat. Některé ano, ale jiné ne. Jinak řečeno, Magistrát bude nucen Pokyny připravit tak, že budou do značné míry v rozporu s tím, co náměstek Ander vypracoval a do čeho zatáhnul celé město, radnice městských částí, zastupitele a politické strany. Kdyby Magistrát tyto připomínky akceptoval, byly by Pokyny v rozporu se zákonem.

Náměstek Ander ve výsledku vytvoří velký zmatek a na barikády proti sobě postaví zastupitele napříč stranami a Magistrát. Touto manipulací chce zastupitelům napříč stranami vnutit představu, že rozumné požadavky jsou nutně v rozporu s dopracováním rozpracovaného územního plánu a že Pokyny jsou zpracovány chaoticky a bez ohledu k demokraticky zvoleným samosprávám. Pokud pak zastupitelstvo Pokyny neschválí, budou Zelení o pořádný krok blíže k tomu, co od počátku chtějí: zbavit se rozpracovaného územního plánu a na dlouho tím zastavit rozvoj města (více o tom v našem článku Zelení chtějí vynulovat Brno). To by znamenalo, že město se dostane do slepé uličky a několik let bude bez územního plánu. Nastane chaos a rozvoj města prakticky ustane. Ve velké části města nebude možné postavit prakticky nic. V ostatních částech zase bude možné postavit prakticky cokoli.

Proto je náměstek Ander tak nezvykle ochotný k tomu, aby jeho připomínky k Pokynům byly široce doplňovány a připomínkovány. Čím více lidí do své hry vtáhne, tím lépe…

Vypadá to celé jako konspirační teorie? Možná. Jenže není. Právě tohle jsou metody práce náměstka Andera. Hřeší na složitost celého procesu a manipuluje. Zkouší to zase a zase. Náměstek Ander velmi dobře ví, co dělá.

Naše doporučení závěrem

Spolek Brno+ vzhledem k uvedenému doporučuje členům vedení města, všem zastupitelům, starostům a dalším, následující:

  1. Odmítněte hrát tuto hru náměstka Andera. Odmítněte se k manipulativním podnětům samosprávy k Pokynům pro návrh územního plánu nyní vyjadřovat.
  2. Požadujte, aby podněty byly doplněny tak, že u každého požadavku bude zřetelně uvedeno, zda je či není v rozporu se Zadáním územního plánu, zásadami územního rozvoje, politikou územního rozvoje, stanovisky dotčených orgánů státní správy apod. Jinak řečeno, požadujte, aby u každého podnětu bylo jasně uvedeno, zda je přípustné jej do Pokynů zapracovat.
  3. Speciálně k železničnímu uzlu Brno: nepřipusťte, aby Pokyny, potažmo návrh nového územního plánu, byly (třeba jen potenciálně) v rozporu s rozhodnutím státu o variantě přestavby železničního uzlu Brno. Toto rozhodnutí lze očekávat začátkem roku 2018. Návrh náměstka Andera je pokoutnou snahou, jak přes Pokyny pro nový územní plán již nyní dostat město do svěrací kazajky. Stanovisko samosprávy města k výsledku studie proveditelnosti nového železničního uzlu bude velmi důležité. Přesto je návrh náměstka Andera záludnou pastí hrozící zablokováním celého města.
Témata našich článků: