Jak si zelení v Brně pomáhají k penězům

Město Brno nechalo zpracovat za 164.000,- Kč studii Adaptační opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město Brno. Studie byla zadána z úrovně Odboru životního prostředí řízeného náměstkem primátora Martinem Anderem (Strana zelených). Tato studie navrhuje řadu opatření, které mají zmírnit vliv klimatických změn pro město Brno.

Jde o další zbytečnou studii zpracovanou za rozpočtové prostředky města. Navrhovaná opatření jsou z hlediska řešení dopadů klimatických změn, pokud připustíme, že tyto změny klimatu existují, naprosto banální. Navrhovaná opatření spočívají ve vysazování popínavých rostlin za účelem ozeleňování různých stěn a prvků městského mobiliáře, v zatravňování tramvajových pásů nebo doplňování venkovních květináčů. Tato opatření jsou vesměs vhodná esteticky, avšak z hlediska ochlazování města nepodstatná. Především však nejde o nic objevného, pro správu města neznámého. Utrácí-li město peníze za to, aby tato běžná opatření někdo navrhoval, plýtvá veřejnými prostředky. Hlavním účelem studie tak podle mého názoru bylo zajistit práci jejím autorům.

Podstatnou skutečností je, že dva ze šestičlenného autorského týmu studie jsou oba rodiče náměstka primátora Matěje Hollana (Žít Brno). Co je ještě podstatnější, je, že otec náměstka Hollana je sám členem zastupitelstva města Brna. Jako zastupitel dostává p. Hollan st. každý měsíc odměnu z rozpočtu města za to, že pracuje pro město. K této práci patří i navrhování nových opatření, a to zejména z oblasti, ve které je daný člen zastupitelstva odborníkem. Jak je možné, že zastupitel Hollan poskytuje rady a doporučení svému městu úplatně jako spoluautor studie za 164 tisíc Kč? Za co tedy Jan Hollan pobírá odměnu zastupitele? Jedná se o evidentní střet zájmů, neboť jeho syn je členem nejužšího vedení města.

Jako zhotovitel studie a příjemce oněch 164 tisíc Kč vůči městu vystupuje zelená neziskovka – Nadace Partnerství. Na situaci by nic neměnilo, ani kdyby zastupitel Jan Hollan tvrdil, že za své spoluautorství od Nadace Partnerství neobdržel žádnou odměnu. Není důležité, zda si prací na studii zastupitel Jan Hollan vydělal peníze do vlastní kapsy, nebo zda tím pomohl k tomu, aby si přilepšila Nadace Partnerství. Výsledek je z hlediska rozpočtu města a výše uvedeného střetu zájmů pořád stejný. Město platilo za jedno poradenství dvakrát. Pokud Jan Hollan a jeho manželka pracovali na studii zdarma, pomohli tím zelené Nadaci Partnerství vytáhnout z rozpočtu města peníze k volnému použití. Jak se takové jednání a financování zelené neziskovky dá nazvat…?

Kdyby se v minulém volebním období stalo, že některý koaliční zastupitel by vedle svých odměn městu za úplatu poskytoval poradenské služby, není pochyb, že by to bylo právě Žít Brno a Strana zelených, kdo by kolem toho spustil povyk. Ale teď je evidentně dovoleno vše. Zdá se mi však, že aktéři této kauzy, tj. především rodina Hollanova a zelený náměstek Ander, si patrně vůbec neuvědomují, že tohle vůbec není v pořádku. Z čeho takové uvažování o mezích vlastních skutků může vycházet, to už ponechám na úvaze laskavých čtenářů tohoto článku…


Autorem úvodního obrázku je Ben Skála, Benfoto. Tento obrázek je šířen pod licencí CC BY-SA 3.0.

Témata našich článků:,