Jak si mezi sebou pomáhají zelení

Myslíte, že sázení rostlin na městských pozemcích nemůže být politickým činem? Pak asi nevíte, co je to partyzánské zahradničení neboli guerilla gardening. Wikipedia tento pojem definuje takto (autorem definice je, soudě dle použitého jazyka, zelený aktivista):

Guerrillové zahradnictví (guerrilla gardening) je forma přímé akce, převážně praktikovaná environmentalisty. Aktivisté převezmou (zasquatují) opuštěnou půdu, kterou nevlastní, k sázení rostlin a oživení veřejného prostoru. Jedná se vlastně o pozitivní formu společenského protestu proti nevšímavosti vůči špíně, nepořádku a celkově zanedbaným či zchátralým místům na veřejně přístupných prostorách. Motivace bývá různá, od nadšených zahradníků zkoušejících překročit hranice zákona, až po politicky motivované protesty.

Aby bylo hned ze začátku jasno, nemám nic proti tomu, když si občané zahradnickou činností a se souhlasem radnice městské části (nebo alespoň bez jejího nesouhlasu) zkrášlují prostory před svým domem.Dělají to dobrovolně a zdarma. Ze své dlouholeté praxe v komunální politice nepamatuji ani jediný případ, kdy by kdokoli z těchto občanů přišel s nataženou rukou.

Rada města Brna nyní doplnila pravidla pro poskytování dotací v oblasti životního prostředí. Vytvořila nový dotační program na „…aktivity k oživení ploch veřejné zeleně… …se zaměřením na podporu využití nábřeží řek a jiných ploch veřejné zeleně na území města Brna za účelem setkávání širších skupin lidí umožňující posílení komunitního života a vztahu obyvatel k zeleni a přírodě.“

Vymezení tohoto dotačního programu je psáno oblíbeným zeleným newspeakem. Přestože je pod tímto vymezením podepsán Odbor životního prostředí, je zřejmé, že autorem je sám náměstek Martin Ander, kterému je Odbor životního prostředí podřízen, nebo některý z jeho aktivistických kamarádů. Zejména je půvabná formulace smyslu tohoto dotačního programu ve slovech: „setkávání širších skupin lidí umožňující posílení komunitního života„…

Z materiálu pro Radu města Brna, na základě kterého byl schválen komentovaný dotační program. V této pasáži je stanoveno, na jaké aktivity se budou dotace poskytovat a kdo o ně může žádat.

Z materiálu pro Radu města Brna, na základě kterého byl schválen komentovaný dotační program. V této pasáži je stanoveno, na jaké aktivity se budou dotace poskytovat a kdo o ně může žádat.

Je jasné, že dotační program míří přímo k financování aktivit různou měrou podobných guerrilla gardeningu, které tím mají být povýšeny na aktivity oficiální, městem chtěné. Tento druh aktivit podnikají prakticky výhradně (s výjimkou výše komentovaných v podstatě soukromých aktivit občanů zkrášlujících si okolí domů) zelení krasoduchové, pro které je to více než zahradničení. Je to pro ně politický čin, na kterém považují za nejpodstatnější to, že probíhá na městském či státním pozemku a na odiv vší veřejnosti.

A právě tyto aktivity bude nyní dotovat město. Bude někdo zabývat tím, zda výsadba bude v daném místě možná například kvůli technickým sítím pod povrchem? Kdo ponese náklady na údržbu vysázené zeleně až se aktivistům nebude chtít?

Kdepak dělat guerrilla gardening jen tak, zadarmo. Za dobro se přece musí platit a za to zelené zvlášť! A žádné drobné. Město na tyto aktivity jen pro letošní rok vyčlenilo 1,5 mil. Kč, což není málo. Nepochybuji, že část těchto peněz jako kouřovou clonu využijí různé dětské kroužky na sázení květin, bylin atd. To bude jistě dobrý manévr k odražení kritických hlasů, jako je třeba tento článek. Nepochybuji však současně, že významnou část z tohoto 1,5 mil. Kč si ukousnou zelení aktivisté, kteří prakticky bez výjimky volí Zelené. Bude to v pravý čas, vždyť komunální volby jsou už příští rok…

Zelení jsou v dotování svých lidí nedostižní. Zkrátka, umějí si mezi sebou „pomáhat“, jen co je pravda…

Témata našich článků:,