Jak rada rozhodla o podmínkách soutěže na zástavbu Jižního centra?

Rada města Brna měla na svém dnešním zasedání projednat zadání soutěže a soutěžní podmínky pro urbanistickou soutěžna zástavbu tzv. Jižního centra pro případ realizace přestavby železničního uzlu Brno ve variantě pod Petrovem (bod č. 111).

Tisková zpráva magistrátu města Brna z dnešní rady však o projednání tohoto bodu mlčí. Poprvé rada města zadání soutěže a její podmínky projednávala 18. 8. 2015, ale bezvýsledně.

Jak již Brno+ informoval (zde: http://www.brnoplus.cz/?p=562), existuje více důvodů se domnívat, že soutěž má být zneužita ke zpochybnění již hotového řešení (v úrovni technické studie) nádraží pod Petrovem. Důsledkem by bylo zbourání nyní běžícího srovnávacího procesu a navrácení celé přípravy přestavby železničního uzlu zpět do bodu nula. Takový důsledek by bez obalu bylo možné nazvat katastrofou pro naše město.

Proto považujeme za důležité, aby náměstek Ander sdělil, jaký je výsledek dnešního projednání návrhu zadání soutěže a soutěžních podmínek.

Témata našich článků: